Nieuwsberichten

Logo Stichting Masomo
Kerstcollecte 2022 voor Stichting Masomo De kerstcollecte 2022 is voor Stichting Masomo in Afrika, die met name zorgt voor meisjes en jongeren met een beperking.
Uitnodiging Kerstviering Hilvarenbeek
Vrijwilligers van het jaar De kosters Frans Driesser en Vincent Ligtvoet hebben de vrijwilligersprijs van de Norbertusparochie in ontvangst mogen nemen tijdens de vrijwilligersavond van vrijdag 9 december in de Hercules, Diessen.
Logo Norbertusparochie
NorbertusBode kerst 2022 Het thema van het kerstnummer 2022 is Warmte delen, niet alleen om warme voeten te krijgen maar vooral een warm hart.
Adventsretraite jezuieten
Vier weken digitale adventsretraite jezuïeten Digitale adventsretraite van de jezuïeten over het Woord is mens geworden. Het Woord wordt mens in daden van gerechtigheid, in diep verlangen en verwachting, in genezing en vergeving en vooral als God-met-ons: God wil het huis van mijn lichaam en persoon bewonen maar wacht op mijn ‘ja’, mijn instemming die niets én alles gaat veranderen.
Kerstviering zaterdag 24 december 16.00  uur voor jonge kinderen
Poster kerstviering 24 december 16.00 uur Petruskerk Poster die kinderen uitnodigt deel te nemen aan kleuterviering op kerstmiddag
oecumene, logo
Oecumenische adventsmeditaties Op 14 en 21 december 2022 oecumenische adventsmeditatie in de Andreaskerk
Logo
Vrijwilligersavond 2022 Norbertusparochie Uitnodiging en invulstrookjes vrijwilligersavond 2022 Norbertusparochie.
Adventsretraite jezuieten
Digitale adventsretraite 2022 van de jezuïeten Op zondag 27 november start de jaarlijkse digitale adventsmeditatie van de jezuïeten in de Lage Landen
Mikolaas Sintobin, Wat deed God voor hij de wereld schiep?
Open gesprekskring 2022 - 2023 In 52 vragen gaat de Amsterdamse jezuïet van Vlaamse oorsprong Nikolaas Sintobin in op belangrijkste onderwerpen van het christendom. Doel: de parate kennis over het christelijk geloof van Nederlandse (en Vlaamse) christenen, m.n. katholieken, te vergroten.
Aankleding Open Huis bij Vrouw en geloof
Vrouw en geloof 2022 - 2023 Vrouw en geloof in het seizoen 2022 - 2023. Thema is: Bijbel in beeld. Aan de hand van Bijbelse voorstellingen spreken we over Bijbelverhalen.
Logo Norbertusparochie
NorbertusBode herfst 2022 NorbertusBode, herfst 2022, met als thema 'Oogst'. Wat is de oogst in een mensenleven, wat oogsten mantelzorgers?
Synodale kerk
Nationaal verslag synode Het nationale verslag van de dit voorjaar gehouden synode in de Nederlandse kerkprovincie.
vormsel 2016 mgr. rob mutsaerts
Vormsel schooljaar 2022 - 2023 Informatie over en aanmelden voor het H. Vormsel 2022 - 2023
Paus Franciscus wast voeten van vluchtelingen
Bisschoppen over vluchtelingenopvang Oproep van de bisschoppen om vluchtelingen beter op te vangen.
Mariagrot Baarschot
Bidden bij de Mariagrot in Baarschot Bidden bij de Mariagrot in Baarschot b.g.v. O.-L-.V.-Hemelvaart 2022
Bisschop Gerard de Korte
Opheffing dispensatie zondagsplicht wegens corona Decreet van de Nederlandse bisschoppen van 1 mei 2022, waarin wordt meegedeeld dat de algehele dispensatie van de zondagsplicht, ingesteld op 13 maart 2020, is komen te vervallen.
Protesterende boeren
Bisschop De Korte over het stikstofprobleem in de landbouw Bisschop Gerard de Korte over het stikstofconflict in de landbouw: Vind elkaar in het belang van de boer en van de schepping.
Orgel St-Petruskerk Hilvarenbeek
Marktconcerten Petruskerk 2022 Overzicht van de marktconcerten in juli en augustus 2022 in de St. -Petruskerk.
Synodale kerk
Hoopvol luisterend naar Gods Geest Hoopvol luisterend naar Gods Geest. De Diocesane synthese van het synodale proces in het bisdom van ’s-Hertogenbosch.
Sander kesseler
Sander Kesseler gaat voor in viering Petruskerk Sander Kesseler gaat op zondag 3 juli weer voor in de viering in de Petruskerk.
Altaar Willibrorduskerk Diessen
Aanpassingen w.b. de vieringen In de week beginnend met zondag 26 juni zijn er geen doordeweekse vieringen in het Koetshuis of de Willibrorduskerk.
Knuffelend gezin
Voor de kinderen: het evangelie van de groeiknuffel Voor de kinderen: Jezus droomt ervan dat mensen steeds meer van elkaar gaan houden en dat Jezus en zijn Vader in die liefde betrokken worden.
Logo Norbertusparochie
NorbertusBode zomer 2022 Zomernummer 2022 NorbertusBode. Thema: Wees welkom, met als onderwerp vluchtelingen.
luciani 40j X
Liturgische teksten in de vieringen van Luciani Reactie van pastoor Massaer op berichten in de pers over de discussies met het koor Luciani.
Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u
Voor de kinderen: Jezus zegt: "Mijn vrede geef ik jullie." Jezus gaat binnenkort weg maar hij laat zijn leerlingen niet zonder hulp achter. Ze hebben zijn woorden nog en Hij laat zijn vrede na. Ook stuurt hij een helper, de H. Geest. Die zal zijn woorden in herinnering brengen.
I love you wasknijpers
Voor de kinderen: een nieuwe regel van Jezus Jezus leert ons vandaag in Joh.13, 34-35 dat we van elkaar moeten houden. Iemand die dat in praktijk bracht, is pater Titus Bbrandsma. die vandaag door paus Franciscus heilig wordt verklaard.
Ongelovige Tomas
Beloken Pasen: het verhaal van de ongelovige Tomas Tomas gelooft pas dat Jezus opgestaan is, als hij met zijn handen en ogen de wonden van de Heer kan voelen en zien.
Titus Brandsma
Heiligverklaring pater Titus Brandsma Filmpje als voorbereiding op de heiligverklaring van Titus Brandsma
Peerke Donders
Gezinsbedevaart naar Peerke Donders Op zaterdag 2 juli is er een gezinsbedevaart voor het bisdom Den Bosch naar Tilburg, naar Peerke Donders. Speciaal gemeenschappen met een Surinaamse, Antilliaanse of andere niet-Nederlandse achtergrond worden speciaal uitgenodigd.
palmpasen
Voorbereiding kinderen: Pasen Voorbereiding van kinderen op De Goede Week en Pasen. We beginnen met voorwerpen om in paastakken te hangen, daarna volgen het evangelie van de vrouw die gestenigd gaat worden (5de zondag van de vasten), Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen en Beloken Pasen (de zondag na Pasen). Met name kinderen die op 12 juni hun Eerste...
Vrouwen op een akker in Oeganda
Filmpje van pastor Sander Kesseler uit Oeganda Voor de derde en laatste keer steunen we het landbouwproject van pater Sander Kesseler ten behoeve van vluchtelingen in Oeganda.
Logo Norbertusparochie
NorbertusBode voorjaar 2022 Het thema van dit nummer is Passie. Passie in de betekenis van het lijden van Jezus, maar ook passie als hartstochtelijke liefde of gedrevenheid bij het beoefenen van bijvoorbeeld een hobby.
Paastakken
Palmpaastakken met voorwerpen die horen bij de Goede Week Welke voorwerpen behorend bij de Goede Week, kun je zoal in de takken hangen van een paasvaas?
Synodale kerk
Synodaal proces: oproep bisschop en vragenlijst Als voorbereiding op de bisschoppensynode in oktober 2023 heeft ieder bisdom aan de parochies gevraagd na te denken over hoe wij als parochianen samen ons geloof beleven en onze kerk kunnen vernieuwen. Bisschop De Korte roept ons daartoe speciaal op
oecumene, logo
Oecumenische vastenmeditaties voor Oekraïne Vastenmeditaties op vijf woensdagen in de veertigdagentijd, op weg naar Pasen. Locatie: Andreaskerk
Logo Jong Bisdom Den Bosch
Programma Jong Bisdom Den Bosch Het Bisdom Den Bosch is gestart met een jongerenprogramma, dat hier als download is opgenomen.
Vlag Oekraine
Oecumenische gebedsdienst voor Oekraïne Op woensdag 9 maart 2022 om 19.30 uur is er een oecumenische gebedsdienst voor Oekraïne in de Andreaskerk te Hilvarenbeek.
Coronavirus
Versoepelingen per 25 februari Met ingang van 25 februari vervallen de meeste coronamaatregelen in de r.-k. kerk.
Coronavirus
Versoepeling coronamaatregelen in de kerk Vanaf 25 februari gelden in de kerken geen coronamaatregelen meer als de anderhalvemeterafstand en de mondkapjesplicht.
Logo Bachcantates Tillburg
Bachcantates Tilburg concerteert in de Petruskerk Bachcantates Tilburg concerteert in de Petruskerk op zondag 20 februari om 16.00 uur
Logo synodaal proces 2021-2023
Samen op weg: synode 2021-2023 De bisschoppensynode van 2023 in Rome wordt van 2021 tot 2023 voorbereid door gelovigen van over de hele wereld. In ons bisdom wordt niet alleen aan priesterraad, lekenraad en diakenberaad gevraagd daarvoor materiaal aan te leveren; ook belangstellende parochianen kunnen hun bijdrage leveren. Prof. dr. Myriam Wijlens hield op dinsdag...
Logo Walk for Homs
Helmi en Henk van der Loo: Walk for Homs Walk for Homs is een te sponsoren wandeltocht van Amsterdam naar Den Bosch om geld in te zamelen voor projecten van de in 2014 in Homs (Syrië) vermoorde jezuiet Frans van der Lugt. Helmi en Henk van der Loo, tot vorig jaar nog woonachtig in Hilvarenbeek en lid van de Petrusparochie, wandelen mee en zamelen geld in.
Coronavirus
Coronamaatregelen kerk versoepeld per 26 januari De coronamaatregelen voor r.-k. kerken zijn met ingang van 26 januari versoepeld. Dr anderhalvemeter-regel blijft bestaan.
Prof. dr. Myriam Wijlens
Lezing prof. dr. Myriam Wijlens over de synodale Kerk Enkele punten uit de lezing van prof. Wijlens over het synodale proces.
Kerkbalans 2022
Actie Kerkbalans 2022 Op 6 januari start de Actie Kerkbalans 2022.
Gedachtenisprentje - kaarsje
Week van gebed voor eenheid Gebedsweek om eenheid van 16 t/t/ 22 januari 2022 met op 16 januari een oecumenische viering in de Petruskerk.