Pastoraal

Pastoor Massaer

Pastoraal R.K. Parochie H. Norbertus
De pastorale zorg in de H.-Norbertusparochie is in handen van pastoor Massaer. Hij staat de parochianen bij in hun wel en wee en gaat voor in gebed en vieringen. Door de bisschop benoemd en gezonden heeft hij de dagelijkse leiding.†

Het is de taak van de pastoor te verkondigen en te bemoedigen, opdat Gods volk met Hem verbonden blijft. Het spiritueel, geestelijk en algemeen welzijn van de aan hem toevertrouwde mensen gaat hem ter harte.

Pastoor Marc Massaer

Contactgegevens:
Heuvelstraat 1
5087 AA† Diessen
Tel. (013) 504 1215

E-mail:†pastoor@h-norbertus.nl

Voor het cv van pastoor Massaer klik†hier.†