Nationaal verslag synode

Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio
De synthese is gemaakt op basis van de rapporten van de zeven bisdommen en het Militair Ordinariaat en op basis van de reacties van tien landelijke katholieke organisaties.
De synthese schetst een beeld van de diocesane fase van het synodaal proces in Nederland en de uitkomsten daarvan tot nu toe. Dit landelijk verslag is verzonden naar het Synode-secretariaat in Rome. Download de nationale synthese hier.

Voor het rapport van het synodale proces zoals dat in het bisdom Den Bosch is gehouden, klik hier.