Hilvarenbeek

Klik op de links hieronder om meer te lezen over Hilvarenbeek en zijn geloofsverleden in een bepaalde periode.

De bronnen die gewag maken van kerkelijk leven in Hilvarenbeek, gaan terug tot de 10de eeuw. In de middeleeuwen was Hilvarenbeek een belangrijke plaats. De grote Petruskerk en het daaraan verbonden kapittel getuigen daarvan. De inname van 's-Hertogenbosch door de 'Staatse' troepen in 1629 luidt een periode van verval in: het wordt de katholieken verboden vieringen te houden.

In deze periode moeten de katholieken zich behelpen met schuurkerken, die oogluikend worden toegestaan. Pas aan het eind van de 18de eeuw krijgen ze hun geloofsvrijheid en in 1799 ook hun kerk terug.

Halverwege de 19de breekt een bloeiperiode aan voor de R.-K. Kerk, die bekend staat als het Rijke Roomsche Leven. Op alle terreinen van het leven laat de kerk zijn invloed gelden, ook in Hilvarenbeek. In de jaren 60 van de vorige eeuw komt hieraan een einde. Tal van pastoors hebben de Beekse parochie in deze periode gediend.