Getijdengebed

Jezus vroeg aan zijn leerlingen zonder ophouden te bidden. Het antwoord van de R.-K. Kerk op dit verzoek is het getijdengebed, het dagelijkse gebed voor kloosterlingen, priesters en leken. Daarvoor was tot voor kort alleen een papieren Getijdenboek beschikbaar, of de digitale versie op internet.

Nieuwe app getijdengebed
Begin 2015 heeft de Tiltenberg, kerkelijk opleidingsinstituut van het bisdom Haarlem, een getijdengebed-app uitgebracht voor tablets en smartphones. De gebeden zijn hierdoor gemakkelijker toegankelijk voor de gebruiker. De app kan gratis gedownload worden. Voer Getijdengebed in bij:

Voor de app is een wachtwoord nodig, dat aangevraagd kan worden via het e-mailadres: getijdengebed@gmail.com.
Hier kan men tevens terecht voor vragen over het gebruik van de app.

Het wachtwoord geeft ook toegang tot het getijdengebed op de website van de Tiltenberg.

Het getijdengebed is mee te bidden met Radio Maria