Bisschop De Korte over het stikstofprobleem in de landbouw

Bisschop De Korte wijdt een bericht aan het stikstoprobleem in de landbouw.

Hij pleit overeenkomstig de encycliek Laudato Si van paus Franciscus voor een oplossing die recht doet aan Gods schepping én aan de belangen van de boeren. De emoties moeten getemperd en er moet geluisterd worden naar elkaars argumenten.