Diessen

Klik op de links hieroder om meer te lezen over Diessen en zijn geloofsverleden in een bepaalde periode.

Na de komst van de H. Willibrordus - patroonheilige van de kerk - naar onze streken verrezen er kapellen en kerken en kwam het geloofsleven tot bloei. Het jaar 1629 blijkt een keerpunt in de geschiedenis: na de val van 's- Hertogenbosch in de Tachtigjarige Oorlog komt dit gebied (en daarmee ook de kerk in Diessen) in protestantse handen. 

Tussen 1629 en 1799 konden de katholieken niet ongehinderd hun geloof belijden. De 'Staatsen' verboden de 'paapse' religie. Pas op het einde van de 18de eeuw krijgen de katholieke Diessenaren hun geloofsvrijheid en in 1799 ook hun kerk terug.

In het midden van de 19de eeuw begon ook voor de Willibrordusparochie een bijzondere periode in de geschiedenis van de geloofsbeleving: het 'Rijke Roomsche leven'. Het katholieke geloof maakte een bloeiperiode door en was richtinggevend, niet alleen in de kerk maar ook op veel terreinen in het dagelijks leven. Diessen heeft in deze periode een aantal zeer initiatiefrijke pastoors gekend, die de kerk en de pastorie bewaard hebben voor de tand des tijds. Ook op sociaal gebied hebben ze voor Diessen veel betekend.