Gesprekskring Doelakkers

Op bezoek in kamp Vught

Het opdelven en uitwisselen van spirituele levenswaarden, daar houdt de gesprekskring c.q. catechese-groep Doelakkers zich mee bezig. Deelnemers moeten een vragende levensinstelling hebben en ruim-hartig staan tegenover medemensen. Er wordt van ieder een actieve bijdrage aan de groep verwacht.

In de jaren tachtig was er op basisschool de Doelakkers een gesprekskring van ouders rond het thema Eerste Communie. Hieruit is de Gesprekskring Doelakkers ontstaan. De groep telt op dit moment elf personen, allemaal zestigers en ouder. Zeven vrouwen en vier mannen, onder wie pastor Remmers, maken er deel van uit.

Acht middagen per jaar komen de leden bij elkaar. Ze bereiden om de beurt een bijeenkomst voor. Daarbij trekken ze er vaak op uit, bijvoorbeeld naar een klooster of naar pater Poels.

Wat maakt het de moeite waard lid van deze gespreksgroep te zijn? Eén van de deelnemers omschrijft het als volgt: "We zoeken de spirituele Ruach op. We delen elkaars lief en leed. We dagen elkaar uit helder te krijgen wat we belangrijk vinden in ons leven hier en nu. We verkennen de katholieke traditie en zoeken daar aanknopingspunten voor ons geloof door de week.'

Wie meer wil weten, kan contact opnemen met de heer Ad Tuijtelaars.
E-mail atuijtelaars@hetnet.nl