'Catholicism'

Opnames  Catholicism Robert Barron

 

Op donderdagavonden in 2015 en 2016 is in onze parochie de dvd-serie Catholicism vertoond  De Amerikaanse priester Robert Barron behandelt in tien afleveringen evenzoveel thema's die belangrijk zijn voor het katholieke geloof. (Voor een overzicht zie het schema hieronder.) 

Op de Schelft van het Koetshuis van de pastorie in Diessen verzamelden zich iedere avond tien tot vijftien, vooral oudere deelnemers om deze serie te bekijken. Iedereen was onder de indruk van de bevlogen manier waarop Robert Barron de katholieke geloofswaarheden uiteenzette. Zijn uitleg werd ondersteund door prachtige beelden van kerken, door het christendom geïnspireerde kunstschatten en biddende gelovigen. De beelden leidden de aandacht soms wel af van de in het Engels gesproken tekst en de Nederlandse ondertiteling, 
Na de pauze was er gelegenheid het thema van de avond te bespreken en vragen te stellen aan pastoor Barberien of diaken Gust Jansen.

Er was voor de aanwezigen een reader beschikbaar van de hand van kapelaan J. van Voorst met een samenvatting van het thema en een chronologische opsomming van de onderwerpen uit elke aflevering. Ook kon de cd besteld worden. Velen hebben daarvan gebruik gemaakt om de serie thuis nog eens rustig te bekijken met de reader erbij. 

Hieronder een overzicht van de thema's. Enkele afleveringen zijn te vinden op YouTube. 

 

  Thema's
  Jezus, de beloofde  Messias en Gods openbaring
  Jezus, een unieke manier van leven voor iedereen
  Het mysterie van God, drie-één
  Maria, de Moeder van God
  Petrus en Paulus
  Christus en de Kerk
  Liturgie en Eucharistie
  De gemeenschap van de heiligen
  Gebed en geestelijk leven 
  Het eeuwig leven