Liturgische teksten in de vieringen van Luciani

Vanwege de verwarring die gezaaid is in de media over waar het nu precies om gaat in de discussies met het koor Luciani, enige verduidelijking van mijn kant.

Ik heb nooit opmerkingen gemaakt over de prachtige liederen in de Luciani-vieringen. Ze worden mooi gezongen. Ook van de persoonlijke teksten over het dagelijkse leven, opgenomen in de viering, kan ik alleen maar zeggen: mooi om verhelderende verhalen te horen bij het woord van God.

Wel zijn er enkele veranderingen ten opzichte van de vieringen ten tijde van mijn voorganger. Het gaat om de volgende.

Aanpassingen

Elke H. Eucharistie waarvan Jezus het centrum is, bestaat uit een juist evenwicht tussen traditionele teksten en teksten met een meer persoonlijke inslag.

Pastoor Massaer