Eerste Heilige Communie

'Neemt en eet, dit is Mijn lichaam.' †MatteŁs, 26, 26

Groepsfoto 1, 2020,  met pastoor Marc Massaer

Communicanten 2020 uit Diessen met pastoor Massaer†

Groepsfoto 2, met pastoor Massaer

Communicanten 2020 uit Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek met pastoor Massaer†

Communie schooljaar 2020 - 2021

De Eerste Heilige Communie wordt gewoonlijk gevierd op een zondag in het voorjaar. Rekening houdend met de kerkelijke en burgerlijke feestdagen en de schoolvakanties leggen we jaarlijks een datum vast.

* De datum van deze viering in 2021 is zondag 6 juni. Zodra het aantal communicanten bekend is, worden tijd en plaats van de viering(en) bekend gemaakt.

* Aanmelddatum: uiterlijk 12 maart.

* In verband met de coronapandemie zijn de data van de voorbereidingsbijeenkomsten nog niet vastgelegd.

* Mogelijke data van de ouderavond:†woensdag 17 maart of 14 april 2021 om 19.30 uur in de Willibrorduskerk te Diessen.

Aanmelding

Kinderen uit groep 4 van de basisscholen in de gemeente Hilvarenbeek krijgen na de carnavalsvakantie via school een informatiebrief mee naar huis. Ze kunnen zich daarmee aanmelden bij het parochiesecretariaat. Kinderen die buiten onze gemeente onderwijs volgen, kunnen zich rechtstreeks wenden tot het parochiesecretariaat om deze brief alsnog te ontvangen. U vindt de informatie- en de aanmeldbrief ook onderaan deze pagina, evenals belangrijke gegevens over de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie.

Vieringen voor kinderen
Het spreekt voor zich dat alle kinderen, maar zeker onze communicantjes, deelnemen aan de vieringen in het weekend. In de Goede Week is er een speciale Palmpasen- en een Witte Donderdagviering voor kinderen in de Petruskerk. Daarin kunnen zij actiever deelnemen aan wat de kerkgemeenschap op dat moment viert.

Voorbereiding
Voor het eerst genodigd zijn aan de tafel van de Heer is een bijzondere gebeurtenis. In de kerk en thuis krijgt die een feestelijk randje. Wanneer wij Jezus ontvangen in het heilig Brood van de Eucharistie, komt Hij heel dicht bij ons. Wij nemen Hem op in ons lichaam als voedsel. Wij ontvangen het Lichaam van Christus om ons meer met Hem verbonden te weten. Op deze ontmoeting met Jezus mag elke mens zich goed voorbereid weten. En als dit een eerste keer gebeurt, heeft die voorbereiding wat meer tijd nodig.

Daarom komen wij met de communicanten vijf keer samen om in het communieproject meer te leren over Jezus. Wie is Hij? Waar staat Hij voor? Waar gaat Hij voor? Kan ik daarbij helpen? Hierbij is een actieve deelname van de ouders, zowel thuis als bij de bijeenkomsten, een vereiste. Immers, viert niet het hele gezin feest op de dag van de Eerste Heilige Communie? Delen we niet allemaal in de vreugde van de kinderen die Jezus voor de eerste maal in de communie ontmoeten?†

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag, soms met de hele groep en soms in kleinere groepjes, zowel in Diessen als in Hilvarenbeek. De eerste bijeenkomst starten we met een gezamenlijke broodmaaltijd. Want wie aan tafel wil met Jezus, moet ook leren samen aan tafel te gaan met allen die in Hem geloven.

Zie voor meer informatie de documenten onderaan deze pagina.

Kosten
Omdat we heel wat onkosten maken in de aanloop naar de Eerste Heilige Communie en op de dag zelf, vragen wij aan de ouders een bijdrage van 75 euro. Daar is alles bij inbegrepen, ook de fotoreportage tijdens de viering.

Informatiebrief ouders EHC schooljaar 2020 - 2021

Aanmeldformulier EHC schooljaar 2020 - 2021