Reguliere vieringen

Viering Willibrorduskerk Diessen

Zondag is de dag des Heren, de eerste dag van de week, waarop de vrouwen naar het graf gingen en het leeg bevonden. Jezus was verrezen!

Als christenen komen wij op die dag samen om te vieren. We luisteren naar Gods woord in de Schriftlezingen, breken het brood en drinken de beker van de Eucharistie tot gedachtenis aan Jezus, die zich zo, Lichaam ťn Bloed, heeft gegeven.

We zijn blij dat zovelen telkens weer meevieren. U bent van harte welkom.

Vieringen in het weekend

Daarnaast komen we door de week biddend en vierend samen in het Koetshuis van de pastorie in Diessen. We bidden dan voor de zieken en voor alle overledenen van het afgelopen jaar.
In de wekelijkse berichtgeving in de Hilverbode of op de website worden de vieringen van tevoren aangekondigd.

Viering Koetshuis Diessen