Overlijden, avondwake en uitvaart

 

'Als gras zijn de dagen van een mens,
hij bloeit als een bloem op het veld;
de wind waait en weg is de bloem...'  Psalm 103, 15-16

 

'Indien wij met Christus gestorven zijn,
geloven wij dat we ook met hem zullen leven.'  Rom. 6,8  

 


Afspraak maken
Voor het aanmelden van een overlijden, een avondwake en/of uitvaart neemt u contact op met pastoor Massaer op (013) 504 1215.

Avondwake

Een avondwake kan op alle dagen van de week gehouden worden, behalve in het weekend. In de regel start de avondwake om 19.00 uur. Mocht er op dat tijdstip een avondmis zijn, dan is de avondwake om 20.00 uur. Bij een uitvaart op maandag bestaat de mogelijkheid ter voorbereiding op de uitvaart aan te sluiten bij de gebruikelijke weekendvieringen. Daarbij is er een extra woord van welkom aan de familie en eventueel een intentie voor de overledene.

Koren, cantor en/of organist van de parochie geven aan de avondwake muzikaal vorm. Als de familie dat wenst, kan er één nummer van een cd worden gebruikt. Dit moet wel passen in de liturgie en een meerwaarde geven aan het geheel van de viering.

Er is een liturgieboekje van de parochie. In overleg met de avondwakegroep en aan de hand van aangereikte keuzemogelijkheden kan de familie een eigen liturgieboekje samenstellen. Na goedkeuring van de avondwakegroep wordt het in eigen beheer gedrukt.

In de avondwake is er een collecte, die bestemd is voor de parochie. Op verzoek van de familie kan, in overleg met de parochie, in de kerk een collectebus voor een goed doel geplaatst worden.

Het is ook mogelijk een avondwake te houden zonder dat er een uitvaartviering op volgt.

kruisjes twee

Uitvaart

De aanvangstijd van een uitvaart in onze parochie is tussen 10.00 en 11.00 uur, of tussen 14.00 en 16.00 uur. In  samenspraak met de  pastoor worden nadere afspraken gemaakt, waarbij eigen inbreng mogelijk is.

Muziek

Bij een uitvaart zorgen de koren van de parochie, onder leiding van een organist / dirigent, voor muziek en zang. De liederen kunnen in overleg worden gekozen maar ze dienen te behoren tot het repertoire van de koren.

Als de familie dat wenst, kan er één nummer van een cd worden gebruikt. Dit moet wel passen in de liturgie en een meerwaarde geven aan het geheel van de viering.

Liturgieboekje

Er is een liturgieboekje van de parochie. In overleg met de pastoor en aan de hand van de door hem aangereikte keuzemogelijkheden kan de familie een eigen liturgieboekje samenstellen. Na goedkeuring van de pastoor wordt het in eigen beheer gedrukt.

Gedachtenisprentje

De familie stelt zelf het gedachtenisprentje op. Desgevraagd kan de pastoor hulp bieden.

Collecte

In de avondwake en de uitvaartdienst wordt een collecte gehouden, die bestemd is voor de parochie. Op verzoek van de familie kan, in overleg met de pastoor, een collectebus voor een goed doel geplaatst worden in de kerk.

Begraafplaats

Na de uitvaartliturgie in de parochiekerken gaat de pastoor mee naar de begraafplaats van de parochie voor het laatste afscheid. De begraafplaatsen van onze parochie zijn:

Een begraving is ook mogelijk, indien deze niet voorafgegaan is door een uitvaartdienst. Er dient echter wel een absoute op de betreffende begraafplaats te zijn. In uitzonderlijke situaties kan de absoute ook thuis plaatsvinden.

Crematorium

De pastoor neemt niet deel aan een eventueel afscheid in een crematorium.

Bijzetting van een urn

Indien de familie het op prijs stelt kan, na een afspraak via het parochiesecretariaat, de pastoor aanwezig zijn bij een bijzetting op de begraafplaats om samen met de familie te bidden.