Open gesprekskring 2022 - 2023


Op dinsdag 4 oktober start de Open gesprekskring met de bijeenkomsten in het seizoen 2022 - 2023.

Onderwerp van gesprek is een boek van  de Amsterdamse jezuïet Nikolaas Sintobin: Wat deed god voor hij de wereld schiep? En 51 andere vragen over het christelijk geloof

Voor meer informatie over de gespreksgroep klik hier
Wie wil deelnamen aan de gesprekken, kan zich aanmelden bij Maria Hosli via maria@kpnmail.nl 


'Meer geloofskennis nodig'

Aan het Nederlandse tijdschrift De Nieuwe Koers verklaart Sintobin de noodzakelijkheid van dit boek: 
Bij de gemiddelde Nederlander is de parate kennis over het christelijk geloof ongeveer nihil. Nochtans is en blijft het christendom een van de fundamenten van onze cultuur en samenleving. De opkomst van het populisme lijkt me rechtstreeks in verband te staan met het onvermogen van vele tijdgenoten om in contact te komen met hun levensbeschouwelijke wortels. Dat deficit aan kennis van het christendom bestaat ook bij (belijdende) christenen. In het bijzonder bij katholieken.