Opheffing dispensatie zondagsplicht wegens corona

De corona-epidemie was voor de Nederlandse bisschoppen aanleiding om op 3 maart 2020 een decreet uit te vaardigen over een (gedeeltelijk) verbod op publieke vieringen en de plicht te voldoen aan de coronamaatrgelen van bisschoppen en burgerlijke overheid. Gelovigen kregen hiermee algehele dispensatie van de zondagsplicht. 

Nu de meeste coronamaatregelen zijn vervallen is de grond voor algehele dispensatie komen te vervallen. Bisschop De Korte heeft dit op 1 mei in een decreet bekend gemaakt. Voor de volledige tekst zie de link hieronder. 

Decreet bisschop De Korte over opheffing dispensatie zondagsplicht