Vormsel

'Ze raakten allen vol van de heilige Geest.' Handelingen 2,4

vormsel 2013


Op vrijdag 2 december†2022†om 19.00 uur zaldeken Felie Sporen aan alle vormelingen in de gemeente Hilvarenbeek het heilig Vormsel toedienen.

Het sacrament van het Vormsel
Het H. Vormsel is een sacrament. Hierbij bidt de Kerk dat Gods Geest kracht mag geven aan jonge mensen om vorm te geven aan het geloof dat zij bij het Doopsel hebben ontvangen. De vormeling ontvangt het sacrament door handoplegging en zalving met het H. Chrisma.

De kinderen van groep 8 van alle basisscholen in de gemeente Hilvarenbeek krijgen in de september een aanmeldformulier voor het Vormsel. Kinderen die buiten onze gemeente naar school gaan, kunnen contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Ook via het formulier hieronder kan men zich aanmelden voor de Vormselviering en de voorbereiding erop. Graag vůůr 15 oktober a.s. inleveren.†

Aanmeldformulier Vormsel najaar 2022


Voorbereiding

* Voorafgaand aan de Vormselviering is er op zaterdag 5 november van 13.30 uur Ė 16.30 uur†een samenkomst voor alle vormelingen uit onze parochie bij Peerke Donders,†Peerke Donderspark 3 te Tilburg. Vervoer daarheen moet je zelf regelen (of onderling afspreken).

Rond de inspirerende figuur van de zalige Peerke Donders verdiepen we ons in de vraag hoe je leven kunt in de kracht van Gods Geest.

*†Op†woensdag 16 november†van 13.30 -†Ī 14.30 uur is er een bijeenkomst voor de vormelingen in het Koetshuis van de pastorie aan de Heuvelstraat 1 te Diessen.†

*†Op woensdag 23 november van 19.00 - 20.00 uur is er een bijeenkomst voor de vormelingen en hun ouders in de Petruskerk te Hilvarenbeek.†

Voorbereiding Vormsel 2017 bij Peerke Donders

Op zaterdag 7 oktober werden we verwacht bij Peerke Donders in Tilburg voor de voorbereiding op ons vormsel. We waren met een groep jongens en meisjes van 15 personen. Het viel me op dat er maar zo weinig kinderen uit onze gemeente hun vormsel doen. Aanwezig waren onze pastoor Barberien en Jacqueline de Wit.

We kregen een rondleiding in het huis van Peerke Donders. De pastoor vertelde van alles, onder andere over de sacramenten.

Museum, kruisweg en waterput
Daarna gingen we naar het museum op het terrein van Peerke Donders. Hier kregen we ook uitleg over het leven van Peerke.

Toen gingen we samen de kruisweg lopen maar omdat het regende, zou de pastoor in de kapel vertellen wat er tijdens de kruisweg allemaal gebeurd is. Hij legde ook uit wat het vormsel inhoudt.

Daarna gingen we naar de waterput achter het huis van Peerke Donders. Een van ons mocht daar water pompen.

Dank aan de pastoor en Jacqueline voor de voorbereiding.

Groetjes, Anne van Hest†