H.-Norbertusparochie

In opdracht van het bisdom wist pastoor Steven Barberien van de Willibrorduskerk in Diessen een fusie te bewerkstelligen tussen vier parochies uit de gemeente Hilvarenbeek:

Op 1 mei 2012 zijn ze opgegaan in de fusieparochie R.-K. Parochie H. Norbertus. Steven Barberien werd per diezelfde datum de eerste pastoor van de nieuwe parochie.
Vanaf 1 maart 2014 maakt ook de Petrusparochie in Hilvarenbeek deel uit van 'de Norbertus'.

 

Pastoor Steven Barberien Lier (België), 4 april 1976
Steven Barberien studeerde moderne talen aan het H.-Hart College te Heist-op-den-Berg. Van jongs af aan was hij als cantor en koster betrokken bij het parochieleven. Aan zijn priesterroeping gaf hij al op 18-jarige leeftijd gevolg door zich aan te melden bij het St.-Janscentrum in ’s-Hertogenbosch. Stage liep hij in Helmond (Mierlo-Hout). Eenmaal priester gewijd (17 juni 2000) werd hij pastor van de parochies Mierlo-Hout, Brouwhuis en Rijpelberg te Helmond.
Na de fusie van de laatste twee parochies vroeg bisschop Hurkmans hem in 2003 pastoor te worden van de Willibrordusparochie te Diessen en in 2006 tevens administrator van de parochies in Biest-Houtakker, Esbeek en Haghorst.

Norbertusparochie

In opdracht van het bisdom realiseerde pastoor Barberien in 2012 de fusieparochie R.K. parochie H. Norbertus. Dat bracht onttrekking aan de eredienst mee van de kerken in Biest-Houtakker, Esbeek en Haghorst, wat tot weerstand in deze kerkdorpen leidde.
Ook het toetreden van de Petrusparochie in Hilvarenbeek verliep niet zonder slag of stoot. Op 1 maart 2014, na het afscheid van pastoor Remmers, trad de parochie alsnog toe tot de fusieparochie.
Toen bisschop De Korte pastoor Barberien elders in het bisdom een pastoraat aanbood, besloot hij terug te keren naar België. Op 1 juli 2019 heeft hij de Norbertusparochie verruild voor de pastorale zones Bornem-St. Amands en Puurs en de daarbij horende kerkdorpen in het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Hij nam zijn intrek in de pastorie van het dorp Hingene.

Steven Barberien als pastoor
Plichtsbetrachting, gedrevenheid en inzet typeren het pastoraat van Steven Barberien. Ze kwamen tot uiting in de verzorgde vieringen, in zijn doordachte preken en in de pastorale zorg voor zieke en oudere parochianen; in zijn meelevende nabijheid van nabestaanden die zich eenzaam en verdrietig voelden.
Als Mariavereerder organiseerde hij bedevaarten naar Rome en Lourdes.
Humor was hem niet vreemd. In de vieringen rond 5 december verscheen steevast Sint-Nicolaas, die op rijm een actuele boodschap verkondigde.

De pastoor werd in zijn pastorale taken bijgestaan door de andere leden van het pastoraal team, afkomstig uit de voormalige Petrusparochie: diaken Gust Jansen, die in maart 2018 door de bisschop elders werd benoemd, en Toos Maas, pastoraal assistente vanaf 2015 tot aan haar pensioen in maart 2018.
Emeritus pastor Cees Remmers verving indien nodig pastoor Barberien tijdens de zondagsvieringen.
Ook leden van Van harte ondersteunden de pastoor door het afleggen van huisbezoeken.

Steven Barberien als parochiebestuurder
Het parochiebestuur onder voorzitterschap van pastoor Barberien wist voor elk van de drie in 2012 aan de eredienst onttrokken kerken een nieuwe eigenaar te vinden, die het gebouw vervolgens een passende bestemming gaf.
De parochie bleef onder zijn leiding financieel gezond.

Pastoor Barberien initieerde restauratie en renovatie van gebouwen, orgels, altaren en andere waardevolle elementen in de kerken. Ook de begraafplaatsen hadden zijn aandacht. In chronologische volgorde enkele ‘wapenfeiten’:


(Foto: parochiebestuur 2015)

Dit alles kwam mede tot stand dankzij de hulp van vele vrijwilligers uit de parochie. 
Pastoor Barberien was hun zeer dankbaar.

 

Afscheidskatern NorbertusBode
Voor het speciale katern van de NorbertusBode, samengesteld bij gelegenheid van het afscheid van pastoor Barberien, klik hier

Voor het afscheidswoord van vicevoorzitter Ad Vugs van het parochiebestuur klik hier

Voor foto's van de vrijwilligersavond 2019 en het afscheid van pastooor Barberien klik hier.

 

Conclusie
De waarde van de nalatenschap van pastoor Barberien aan de Norbertusparochie valt moeilijk te overschatten.

Hij is opgevolgd door pastoor Marc Massaer.