Gebed

Bidden doen we vaak in de stilte van ons hart, thuis in de eigen omgeving en soms ook samen. Er is een rijke verscheidenheid aan gebedsvormen. Sommige staan in een eeuwenoude traditie, terwijl andere worden (her-)ontdekt door mensen van nu.

Bidden zet een mens altijd in relatie tot God maar ook tot de medemens. Bidden verbindt ons met elkaar en met elkaars intenties. En net zoals Maria en de apostelen en de vrouwen eensgezind volhardden in het gebed na de hemelvaart van Jezus, willen ook wij samenkomen om te bidden; soms vragend, dan weer dankend, of gewoon om even stil bij Hem te zijn…

 

Bezinningsmomenten in oecumenisch verband