PCI caritas H.-Norbertusparochie Diessen

Oprichting
De Caritas H. Norbertus is voortgekomen uit de Caritas Hilvarenbeek bij de fusie van de verschillende parochies in de gemeente Hilvarenbeek. Deze fusie is gestart in 2012 en afgerond op 1 maart 2014.†In 2014 is het batig saldo van het Caritasfonds Haghorst in de jaarrekening verwerkt.
De Caritas H. Norbertus is een onderdeel van de R.K. Parochie H. Norbertus te Diessen en is hiermee kerkrechtelijk verbonden.†

Gegevens Caritasfonds Kamer van Koophandel

Bestuur
Het bestuur van de parochie is ook het bestuur van het Caritasfonds. Het bestaat uit:

Het werk voor het Caritasfonds wordt gedaan door vrijwilligers. Ze ontvangen daarvoor geen salaris en/of andere beloning.

Doel
Het Caritasfonds van de parochie H. Norbertus heeft tot doel:

In 2019 is Ä 13.343,83 toegekend aan goede doelen en voor het lenigen van stille armoede.

Het spreekt voor zich dat het Caritasfonds om redenen van privacy geen melding kan maken van de hoogte van de bedragen noch van de betrokkenen aan wie deze ondersteuning is geboden.

Jaarsijfers

Resultatenrekening 2020

Resultatenrekening 2019

Resultatenrekening 2018

Resultatenrekening 2017

Resultatenrekening 2016

Resultatenrekening 2015

Resultatenrekening 2014