wide_altaar_petrus_1

Jubileum

In ieders leven zijn er wel gebeurtenissen waar hij/zij graag wat langer bij stilstaat. Denk aan een huwelijksjubileum. Mogelijk is dat ook voor u reden voor een feest. Het is een uitstekend idee zo’n jubileumfeest te beginnen met een viering in een van onze prachtige kerken. Van harte verlenen wij als parochie daaraan onze medewerking.

Mogelijkheden
U bepaalt zelf in welke kerk u dit jubileum wilt gedenken: de grote, majestueuze Petruskerk of de intiemere, pittoreske Willibrorduskerk. Er zijn verschillende vieringen mogelijk. U hebt de keuze uit een Eucharistieviering, een woord- en communieviering, en een viering van woord en gebed.

Eigen inbreng is zeer welkom. Indien u dat wenst, kunt u - ook in overleg met de pastoor - zelf zorgen voor livemuziek die past in een kerkelijke viering. Het boekje stellen we samen door teksten te kiezen uit een mapje met gebeden. Met elkaar maken we er iets moois van!

Afspraak maken
Wilt u een afspraak maken? We nodigen u uit daarvoor tijdig contact op te nemen met het parochiesecretariaat. In overleg met de pastoor kiest u dan een datum en een tijdstip voor de viering.

De aanvangstijd ligt altijd tussen 10.00 en 11.00 uur of tussen 14.00  en 16.00 uur.

Een prachtige viering draagt bij aan een onvergetelijke feestdag. De parochie is u daarbij graag van dienst!