Slide 1

Stichting Behoud Sint-Willibrorduskerk Diessen

De stichting is onderdeel van de R.K. Parochie H. Norbertus te Diessen en is hiermee kerkrechtelijk verbonden. 

Gegevens Sint-Willibrordusfonds Kamer van Koophandel

Doel
De stichting stelt zich ten doel de restauratie, het onderhoud en het behoud van interieur en exterieur van de Sint-Willibrorduskerk te Diessen te bevorderen en hiervoor gelden te verwerven en te beheren.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

De stichting wordt geheel door vrijwilligers gerund, die daarvoor geen salaris en/of een andere beloning ontvangen.

 

Fondsenwerving

Vindt u het belangrijk dat de Sint-Willibrorduskerk als cultureel erfgoed behouden blijft? Dan stellen we u graag in de gelegenheid daaraan financieel bij te dragen. Voor het overmaken van uw bijdrage heeft u de volgende gegevens nodig:

Giften zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI). Ook voor het onderhoud van de Petruskerk bestaat een fonds, Stichting Petrusfonds Hilvarenbeek.

Bijdrage via Actie kerkbalans
Ook via de jaarlijkse Actie Kerkbalans, bestemd voor het parochiewerk, kunt u financieel bijdragen om het fraaie kerkgebouw als cultureel erfgoed en beeldbepalend gebouw voor Diessen in goede staat te behouden en door te geven aan komende generaties. Om dat te bereiken is onderhoud aan en in het kerkgebouw noodzakelijk.

Ook deze bijdrage beschouwen wij als een ‘kerkbijdrage’ in de meest letterlijke zin van het woord.
Wij geven u de garantie dat uw gift alleen wordt gebruikt voor onderhoud en restauratie van het gebouw en het interieur.

 

Fondsenwervingsacties

Het bestuur van de stichting heeft diverse acties georganiseerd, soms samen met andere partijen. Voorbeelden hiervan zijn het koffieconcert van harmonie St.-Willibrordus in de pastorietuin, de fietstocht van de Rabobank, een wijn-, kerstkaarten- en kerstkransjesactie, het kerstconcert door het Balkankoor en een sponsorloterij. Verder heeft de Diessense gemeenschap spontaan talloze andere acties georganiseerd.

Ook hebben we een aantal lokale en landelijke stichtingen c.q. fondsen aangeschreven met het verzoek om financiële steun. Daarnaast hebben we gewezen op de fiscale voordelen van giften, schenkingen en legaten.

Jaarlijks wordt er geld gereserveerd voor groot-onderhoud. Samen met de BRIM-subsidieregeling van het Rijk zorgt dat voor het instandhouden van het gebouw.

(Restauratie-)projecten

Met de binnengekomen giften, donaties en subsidies heeft de stichting een bijdrage geleverd aan diverse (restauratie-)projecten.

De toekomst

De stichting en het parochiebestuur blijven rekenen op allen die de plaatselijke cultuur en de geschiedenis, ons erfgoed, een warm hart toedragen.

Monumentenprijs gemeente Hilvarenbeek
In september 2008 heeft de gemeente Hilvarenbeek de monumentenprijs toegekend aan de Stichting  Er is bij die gelegenheid een oud gerestaureerd grafmonument, dat jarenlang als schampsteen had gediend, onthuld op het pleintje aan de noordzijde van de kerk.

 

Jaarcijfers

 

Jaarcijfers 2022

Jaarcijfers 2021

Jaarcijfers 2020

Jaarcijfers 2019

Jaarcijfers 2018

Jaarcijfers 2017

Jaarcijfers 2016

Jaarcijfers 2015

Jaarcijfers 2014