Hoopvol luisterend naar Gods Geest

Hoopvol luisterend naar Gods Geest heet het verslag van het synodale proces, zoals dat vorige week vrijdag in ons bisdom is gepubliceerd. De titel klinkt bemoedigend.

De Diocesane synthese van het synodale proces in het bisdom van ’s-Hertogenbosch (ondertitel) is gedegen uitgevoerd door onderzoekers van de universiteit van Rotterdam. Een leesbaar document, waarin niets onbenoemd en onbesproken blijft.
Wie het leest, ziet ook duidelijk kansen voor de toekomst van de Kerk en onze lokale geloofsgemeenschap. Daarvoor is op korte termijn actie nodig.


Hieronder kunt u het document downloaden. Verder een link met o.a. een reactie van bisschop De Korte op het rapport. 

Diocesaan rapport bisdom Den Bosch

Reactie bisschop De Korte