Norbertus

In de 12de eeuw zorgde Norbertus van Gennep, iemand van bij ons uit de Lage Landen, voor revolutie in de wereldwijde kerk. Hij stichtte namelijk in 1121 in het Franse Prémontré een gemeenschap van mannen die wilden leven volgens het ideaal van Jezus. Nieuw hierbij was dat deze kloosterlingen zich niet terugtrokken achter de hoge muren van hun abdijen maar vanuit hun leefgemeenschappen zorgdroegen voor de mensen. Deze aandacht voor de pastorale zorg én voor de ontwikkeling van de menselijke leefomstandigheden, vanuit een diep besef van broederlijke verbondenheid, gaf een nieuw elan aan de hele kerk.

Al spoedig groeide de norbertijner gemeenschap explosief. Grote delen van Vlaanderen en Brabant kwamen onder invloed van de ‘witheren’ (genoemd naar hun witte habijt). Ook hier in de Kempen en later in ons Bossche bisdom was er een grote verbondenheid met de norbertijnen en speciaal met de abdij van Tongerlo. Heel wat landerijen maar ook parochies en kerken werden door witheren bestuurd.
De band met Norbertus is vanuit het verleden dus duidelijk aanwezig.

Norbert van Gennep, 1080-1134

H. Norbertus, 1080-1134. Afbeelding uit de 14e eeuw

 

Norbertus in onze tijd
De figuur van Norbertus heeft ons ook nu nog iets te vertellen. Leven zoals Jezus veronderstelt een diepe verbondenheid met alle mensen. Niet alleen met hen die in Hem geloven, maar werkelijk met allen. Als parochie willen we net als Norbertus zorgdragen voor mensen, met hen het leven en het geloof delen.

We zijn een biddende en vierende maar ook een meelevende kerkgemeenschap. Net als Norbertus en zijn volgelingen deden, steken heel veel vrijwilligers in onze parochie de handen uit de mouwen om het welzijn van anderen te verbeteren.

De combinatie van aandacht voor God en aandacht voor de mensen is een heel goede, Bijbels zelfs:

Bemin God en bemin je naaste

Inspiratie
Norbertus vond zijn inspiratie in het gebed en de Eucharistie, die hij samen met zijn medebroeders vierde.

Ook wij als parochie willen door ons bidden en vieren in de kerk steeds nieuwe kracht opdoen om verder te gaan. Tot op de dag van vandaag is Norbertus voor ons een voorbeeld van christelijk leven.

Onze parochie draagt met een zekere trots zijn naam. We zijn niet alleen dankbaar vanwege de herinnering aan ons rijke verleden, we hebben vooral de opdracht te trachten waar te maken wat Norbertus ons heeft voorgedaan. 

Emeritus pastoor Remmers heeft een lied over Norbertus geschreven. Ad van Sleuwen heeft er muziek bij gemaakt.