Kerstcollecte 2022 voor Stichting Masomo

De kerstcollecte is dit jaar bestemd voor Stichting Masomo, opgericht in 2007 door Bekenaren Marcel Berkel en wijlen Corrie van der Maas. Ze hebben jaren in de gezondheidszorg in Afrika gewerkt.

Doel van de stichting is het bevorderen van onderwijs en gezondheidszorg en het geven van voorlichting aan met name meisjes en kinderen met een beperking. Daartoe is een kindcentrum opgericht, waar ook weeskinderen opgevangen worden. Veel kinderen hebben één of beide ouders verloren aan aids en missen de meest essentiële basisvoorzieningen, zoals voldoende eten, een dak boven het hoofd, scholing en gezondheidszorg. Het centrum is dringend aan uitbreiding toe. 

Meer informatie vindt u in de folder achter in de kerken en op de website www.masomo.eu

Bijdragen aan de kerstactie? 
Dat kan door te doneren op

* NL51RABO0130820903 ten name van Stichting MASOMO te Hilvarenbeek;
* de bankrekening van de parochie - NL49RABO0140958312 - onder vermelding van: kerstcollecte Masomo.

Masomo heeft ook de ANBI-status, zodat uw gift misschien belastingvoordeel oplevert. Wij hopen op uw gulle gaven.

Namens de Stichting Masomo hartelijk dank voor uw bijdrage.

School Stichting Masomo