Filmpje van pastor Sander Kesseler uit Oeganda

Pastor Sander Kesseler heeft een filmpje laten opnemen over het belang van zijn  landbouwproject in het vluchtelingenkamp van de verenigde kerken in Palabek, Noord-Oeganda. De Engels gesproken fragmenten kunnen ondertiteld worden.

Een bijdrage kunt u overmaken door de QR-code te scannen of via
* parochie H. Norbertus: NL49 RABO 0140958312  o.v.v. Bijdrage vastenactie 2022 S. Kesseler;
* de collectebus in de kerken of de collectes van de paaswake en de eerste paasdag, beide geheel bestemd voor dit project. 

Filmpje van pastor Sander Kesseler uit Oeganda

Bericht van pastor Sander Kesseler 
Het droge seizoen in het noorden van Oeganda is normaal van half december tot half maart; nu stopte de regen al in novem-ber. Dankzij ons project kon het planten gewoon doorgaan want de zaailingen kregen bescherming tegen de zon. Uiteindelijk bleek de watervoorraad toch niet toereikend: de droogte duurde langer en het was veel heter dan normaal. De landbouwlessen (theorie) voor de vrouwen zijn steeds doorgegaan.

Als ik dit schrijf, is het begin april. Het heeft nog maar één keer geregend. Nog steeds te droog dus.

Oorlog Oekraïne
De effecten van de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne zijn ook in Oeganda merkbaar. We hebben in het kamp het voedsel moeten rantsoeneren. Per persoon is er per maand 7 kg mais, 3 kg bonen en een dopje zout beschikbaar.

Oorlog en droogte hebben een grote impact op onze bewoners. Dankzij de gift van jullie parochie krijgen de mindervaliden, die het zwaarste worden getroffen, met Pasen een extraatje. Mijn collega’s en ik zijn jullie dankbaar voor deze royale gift. Besef echter: het is een druppel op een gloeiende plaat…

In de paastijd gedenken we dat Jezus na zijn martelgang en dood verrijst. De hoop op deze verrijzenis is voelbaar in het kamp. Velen leven van die hoop. Ondanks wonden, pijn en tegenslagen met een opgeheven hoofd naar de toekomst kijken, de ogen gericht op Hem, dat houdt ook mij op de been.

Ik wens u een zalig Pasen.

Sander Kesseler
 

Vastenactie 2022
Het thema van de landelijke Vastenactie 2022 is: Je land is je leven. Dit sluit heel goed aan bij de wereldwijde klimaatdoelen. Landbouwgrond is belangrijk om voedsel te kunnen produceren.
Dat thema sluit ook goed aan bij ons eigen project, dat we dit jaar voor het derde en laatste jaar steunen: Agwara van pater Sander Kesseler, landbouwtrainingen voor vluchteling-vrouwen in Noord-Oeganda.

Agwara in 2022
In 2022 krijgen veertig vrouwen uit vluchtelingendorpen tot zo’n 70 kilometer van Kitgum vijf maanden lang een interne training op het gebied van landbouw en ondernemersvaar-digheden. Na de training blijven de vrouwen in dienst bij de parochie van Kitgum.

Elk van deze vrouwen traint op haar beurt negen andere vrouwen. Daanaast kunnen ze wat producten op hun eigen grond verbouwen, voor extra voedsel en inkomsten. Er zullen zaden van o.a. aubergine en bonen aangeschaft worden.

Doneren kan via

* de QR-code hiernaast;

* de Vastenactie: NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag o.v.v. Vastenactie 2022, project 401858;

* parochie H. Norbertus: NL49 RABO 0140958312  o.v.v. Bijdrage vastenactie 2022 S. Kesseler;

* de collectebus in de kerken: de  collectes van de paaswake en eerste paasdag zijn geheel bestemd voor dit project.