Organisatie

'De grote groep gelovigen was één van hart en ziel.'  Handelingen 4, 32

Een parochie is geen commerciële organisatie. Toch wordt ook in de Norbertusparochie beleid gemaakt en uitgevoerd.

De verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg berust bij pastoor Marc Massaer. 

Een steunpilaar vormt het parochiebestuur. Het geeft het parochiebeleid mede vorm en adviseert op het gebied van bestuurlijke zaken en financiën. 

Uitvoering van het uitgezette beleid is alleen mogelijk met hulp van de vele vrijwilligers. Ze maken van de Norbertusparochie een levendige gemeenschap, die midden in de samenleving staat en contacten onderhoudt met andere organisaties.  
 

Preventiebeleid seksueel misbruik 
Als Norbertusparochie volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk, te raadplegen op de officiële website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.