Nieuwsberichten

Kerstboodschap bisschop Gerard de Korte over geloof en geweld Bij het lezen van geweldteksten kunnen wij er niet omheen ons te bezinnen op onze visie op openbaring. Zijn alle heilige teksten uit de Schrift goddelijk geïnspireerd?
Mariabeeld Beauraing
Meerdaagse bedevaart naar Beauraing, België N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een meerdaagse bedevaart naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing van 25 t/m 28 mei 2024.
Foto aankleding Open huis bij Vrouw en geloof
Laatste bijeenkomst Vrouw en Geloof Laatste bijeenkomst Vrouw en Geloof op 31 januari 2024 in het Open Huis aan de Vrijthof te Hilvarenbeek.
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Hilvarenbeek
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Hilvarenbeek De gemeente en Ondernemend Hilvarenbeek nodigen burgers uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst in Partycentrum Den Horst in Haghorst op dinsdag 9 januari 2024.
Mariakapel Eersel
Vrijwilligers kerkhofwerkgroep Diessen Oproep van de vrijwilligers van kerkhofgroep Diessen om extra handjes voor het onderhoud van de begraafplaats
kerststal petruskerk
Vieringen kersttijd en info kerstcollecte Schema van de vieringen in de kersttijd met vermelding van koren en info over de kerstcollecte
Logo
NorbertusBode kerst 2023 Het kerstnummer van de NorbertusBode heeft als thema 'Familie'. Aanleiding is de H. Familie uit de kerststal. Families zijn gevarieerd qua samenstelling en grootte.. Zo waren er in het gezin Van de Wouw in Biest-Houtakker 18 kinderen. Je hoeft ook niet verwant te zijn om iemand tot je familie te kunnen rekenen. U leest erover in deze...
Foto vormelingen Diessen 2023
Concert Triade Eersel Affiche van het concert van het vocaal ensemble Triade in Eersel op 23 december 2023.
Petruskerk
Jaarrekeningen 2022 Petrusfonds en Willibrordusfonds Jaarrekeningen 2022 Petrusfond en Willibrordusfonds
50 jaar Beekse Cantorij
Koorrooster B-jaar 2023 - 2024 Rooster dat aangeeft welke koor op welke zondag zingt in de Petruskerk
Adventsmeditaties 2023
Adventsmeditaties Vier adventsmeditaties in de Andreaskerk op weg naar Kerstmis.. We staan stil bij de vraag: waar is God in hetdsonker?
Logo Kerkbalans 2023
Actie Kerkbalans 2023: vergeet u ons niet? Verzoek alsnog kerkbijdrage 2023.te betalen.
Willibrorduskoor
Willibrorduskoor Diessen: Onze koren opnieuw belicht De informatie over onze koren op de website is/wordt geactualiseerd. Elk koor wordt daarna voor het voetlicht gehaald bij 'Nieuws'.
Kaft Laudate Deum
Nederlandse vertaling Laudate Deum van paus Franciscus De pauselijke brief Laudate Deum van 4 oktober 2023 is inmiddels beschikbaar in een Nederlandse vertaling.
Vredesduif
Laat de wapens zwijgen Verklaring van de Nederlandse bisschoppen over het wapengeweld in het H. Land. Aanleiding is de oproep van paus Franciscus de wapens te laten zwijgen.
Mariakapel Vrijthof 4
Met Maria onderweg Lichtjestocht van de Clossenborch naar de Petruskerk, waar Luciani enkele Marialiederen zal zingen en er gelegenheid is tot het opsteken van een kaarsje bij het Mariabeeld in de kerk.
kruisjes twee kopie
Overledenen 2022 - 2023 in onze parochie Een overzicht met de namen van de overledenen die in het kerkelijk jaar 2023 - 2024 vanuit een van onze parochiekerken uitgeleide zijn gedaan.
Logo synodaal proces 2021-2023
Synode Café, livestream - 25 oktober 2023 Op woensdag 25 oktober 2023 van 16.00 tot 16.45 uur vindt het tweede Synode Café plaats, dat te volgen is via een livestream.
Norbertusbeeldje
Laudate Deum: nieuwe klimaatbrief paus Franciscus Aandacht voor Laudate Deum, de nieuwste brief van paus Franciscus over de klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor met name het kwetsbare deel van de wereldbevolking.
luciani 40j X
Luciani 45 jaar: 't Vuur brandend houden Luciani is 45 jaar geleden opgericht. Dat is gevierd in de Petruskerk op 1 oktober 2023 met een feestelijke Eucharistieviering
Maria van de Brühle
Vrijwilligersavond 2023 in Elckerlyc Op vrijdagavond 29 september was in Elckerlyc de jaarlijkse vrijwilligersavond van de parochie. Ad van Steen, koster uit de Petruskerk, en Wil en Joke van den Broek , resp. organist en voorzanger / lid van het Norbertuskoor uit de Willibrorduskerk, zijn gekozen tot de vrijwilligers van het jaar.
Logo Norbertusparochie
NorbertusBode herfst 2023 Het thema van het herfstnummer van de NB is 'Thuiskomen' . Thuiskomen bij elkaar als familie of goede vriend, thuiskomen ook bij God.
Dames- en herenkoor 2023
Onze koren opnieuw belicht: Dames-Herenkoor De informatie over onze koren op de website is/wordt geactualiseerd. Elk koor wordt daarna voor het voetlicht gehaald bij 'Nieuws'.
luciani 2019
Onze koren opnieuw belicht: Luciani, 45 jaar De informatie over onze koren op de website is/wordt geactualiseerd. Elk koor wordt daarna voor het voetlicht gehaald bij 'Nieuws'. Luciani opent de rij wegens zijn 45-jarig bestaan.
nacht van het gemis**
De nacht van het gemis in de Petruskerk Activiteiten in de Petruskerk tijdens de Nacht van het gemis.
Uitnodiging expositie Cees Remmers
Expositie pastor Cees Remmers in Elckerlyc Cees Remmers exposeert schilderijen in Elckerly
Nacht van het gemis, kaarsjes
Oecumenische gesprekskring seizoen 2023 - 2024 De oecumenische gesprekskring start weer op dinsdag 26 september. Boek: Daniël De Waele, Godenschemering.
vormsel
Vormsel 2023 Op vrijdag 24 november 2023 zal vicaris-generaal Theo Lamers het Vormsel toedienen aan de vormelingen van het schooljaar 2023 - 2024.
Poster marktconcerten 2023
Marktconcerten 2023 Programma van de marktconcerten in de Petruskerk op donderdagen in juli en augustus.
petruskerk hilvarenbeek
Privacybeleid rondom livestreamvieringen Hoe zijn de regels voor livestreamuitzendingen in onze parochie tegen de achtergrond van de privacywetgeving?
Mariabeeld Petruskerk
Andere plaats voor het Mariabeeld in de Petruskerk Het Mariabeeld in de Petruskerk heeft een nieuwe plaats gekregen.
Mgr. Hurkmans
Mgr. Hurkmans 25 jaar geleden tot bisschop van Den Bosch gewijd Op 29 augustus 1989 werd Mgr. Hurkmans in de Bossche kathedraal tot priester gewijd.
Pastoor Massaewr met remonstrans
Pastoor Marc Massaer 25 jaar priester Pastoor Massaer vierde op 11 juni 2023 - Sacramentsdag - in de Willibrorduskerk te Diessen zijn zilveren priesterjubileum. Op 6 juni 1998 is hij door Mgr. Ter Schure tot priester gewijd.
Wijding Marc Massaer
25-jarig priesterjubileum pastoor Massaer Priesterwijding pastoor Massaer in 1998
Pinksteren 2023 brief bisschoppen over diaconie
Pinksterbrief van de bisschoppen over caritas en diaconie De Nederlandse bisschoppen hebben b.g.v. Pinksteren een brief geschreven, gericht aan alle caritas- en diaconiewerkers in de parochies.
Logo Norbertusparochie
NorbertusBode zomer 2023 Thema: Nieuwe wegen
Venti Musicali concert 2de pinksterdag Petruskerk
Concert Venti Musicali tweede pinksterdag Petruskerk Op zondag 29 mei om 15.00 uur geeft barokensemble Venti Musicali een concert in de Petruskerk te Hilvarenbeek
Jos van Bussel ontvangt het speldje van de ridderorde
Lintje voor Jos van Bussel Burgemeester Evert Weys heeft Jos van Bussel bij gelegenheid van Koningsdag 2023 een lintje opgespeld.
Kaft boek Sycamore
Father Stephen Wang, Sycamore - Het katholieke geloof in 20 stappen Sycamore - Het katholieke geloof in 20 stappen van Father Stephen Wang -
luciani 2019
Gezinsvieringen met Luciani Vanaf maart zingt het koor Luciani elke eerste zondag van de maand weer de eucharistieviering van 11.00 in de Petruskerk. Deze viering wordt er een voor gezinnen.
Kelk Witte Donderdag
Vieringen en kinderwoorddiensten vanaf de Goede Week Kinderwoorddiensten met Palmpasen en Witte Donderdag
Aardbeving Turkije en Syrië
Vastenactie 2023 voor Turkije en Syrië De opbrengst van de Vastenactie 2023 is bestemd voor hulp aan slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Er staan collectebussen in de kerk. Het is mogelijk geld over te maken op IBAN-nummer NL 49 RABO 01409 58 312. Het geld gaat via Vastenactie Den haag naar de aardbevingsgebieden.
Logo
NorbertusBode voorjaar 2023 Het voorjaarsnummer van de NorbertusBode heeft als thema 'verbondenheid'. Verbondenheid door liefde en vriendschap overal waar mensen van goede wil elkaar ontmoeten en samenwerken.
Poster missionaire parochie
Mini-conferentie 'Missionaire Parochie' Welkom op 25 maart a.s. in Veenendaal voor de miniconferentie Missionaire Parochie. Het thema is: Hier ben ik.
The Chosen
The Chosen, tv-serie over het leven van Jezus The Chosen is een Amerikaanse tv-serie over de volgelingen van Jezus. Hij beïnvloedt het leven van elk van de optredende figuren.
Kerk Haghorst Exterieur
Geschiedenis voormalige St.-Josephparochie Haghorst Overzicht van de geschiedenis van de oude St.-Josephparochie in Haghorst
Vuurtoren Ameland
WJD@home In het weekend van 27 t/m 29 januari hebben 70 Nederlandse jongeren deelgenomen aan de Wereldjongerendagen Nederland op Ameland ter voorbereiding op de wereldwijde jongerendagen van 1 t/m 6 augustus in Lissabon, Portugal.
Actie kerkbalans 2023
Actie Kerkbalans 2023 De vrijwilligers kunnen de materialen voor Actie Kerkbalans ophalen in het zaaltje van de Petruskerk op 12 en 15 januari. In onze parochie wordt de actie gehouden tussen 12 en 28 januari.
Maria met het gouden hart, Beauraing
Bedevaarten naar Beauraing en Lourdes Meerdaagse bedevaart naar Beauraing van 6 tot en met 9 mei 2023 en bedevaart naar Lourdes van 7 tot en met 12 februari
Mariabeeld Lourdes
Bedevaart naar Lourdes van 7 tot en met 12 februari Bedevaart naar Lourdes van Christoffelreizen van 7 t/m 12 februari 2023. Op 11 februari is het precies 165 jaar geleden dat Maria er voor de eerste keer verscheen.
Paus Francuscus tijdens het afscheid van Benedictus XV!
Homilie paus Franciscus bij afscheid Benedictus XVI Preek van paus Franciscus bij het afscheid van Benedictus XVI
Bisschop Gerard de Korte
Kerstboodschap bisschop De Korte Bisschop De Korte spreekt zich in zijn kerstboodschap uit over de bescherming van Gods schepping.