Ons verleden

'Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.'  Hebreeën 13,8

De geschiedenis van de R.K Parochie H. Norbertus is nog zeer jong. Zij begint op 1 mei 2012 met de fusie van vier parochies: 

Als laatste is op 1 maart 2014 de parochie St.-Petrus in Hilvarenbeek toegetreden.

Het verleden van de oudste parochies  - de H. Willibrordus in Diessen en de St.-Petrus in Hilvarenbeek - gaat terug tot de tiende eeuw. Er is veel bekend over hun kerken in de voorbije eeuwen maar ook over hun geloofsverleden is veel informatie beschikbaar.

De andere parochies dateren uit het eind van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. Naar de geschiedenis van het geloofsleven in Biest-Houtakker wordt nog onderzoek gedaan. De gegevens hierover komen zo spoedig mogelijk op deze website.