NorbertusBode herfst 2022

Het thema van de nieuwe NorbertusBode is 'Oogst'.

Uitgangspunt is een tekst van de heilige apostel Paulus uit de brief aan de Galaten 6:7-8, met als kern: 'Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten'. Of de oogst positief of negatief uitvalt, hangt af van de kwaliteit van het zaaigoed.

Figuurlijk kan ieder mens de balans van zijn leven opmaken. Wat beschouwt iemand als zijn of haar oogst? Wat oogsten mantelzorgers? Wat is de opbrengst van ruim veertig jaar werken met kinderen van de basisschool?

U kunt erover lezen in het herfstnummer van de NB.

 

Volwassenenkatern

NorbertusBode, herfst 2022

Videoclip en tekst van het lied Rise up

Verslag Lourdesreis

Mien Vingerhoets uit Diessen en anderen hebben in juli deel-genomen aan een bedevaart naar Lourdes. Mien schreef een verslag dat u hier kunt lezen. 

Daarin vraagt ze ook aandacht voor de persoon van Bernadette Soubirous en voor de Stichting Vrienden van Lourdes uit Baarle-Hertog-Nassau, die een bedevaart naar Lourdes voor zieken en mensen met een beperking financieel mogelijk maakt. Dat kan alleen met hulp van donateurs.

 

Lied Boerenbond


Alles Kidz

Alles Kidz, herfst 2022