Boete en verzoening

Belang van verzoening

Geen mens kan zeggen dat hij zonder zonde is. We maken allemaal wel eens fouten; soms banale dingen, soms erger. Het is altijd goed en lovenswaardig vergeving te vragen en vergeving te schenken. Want daar waar vergeving achterwege blijft, blijft er onvrede en onmin en vaak gaat het dan van kwaad naar erger.

Verzoening is een positief en een vreugdevol gebeuren. Omdat elke zonde (zonde = een fout tegen de liefde) uiteindelijk een belediging is van God, die één en al liefde is, verbreekt zij de vriendschap met God. Hij heeft ons het eerst liefgehad ( 1 Joh. 4,19). Om die vriendschap te herstellen, kunnen wij het Sacrament van boete en verzoening ontvangen. In dit sacrament vragen en ontvangen wij vergeving van God (dit is de verzoening) en trachten wij het gedane kwaad of onrecht te herstellen (dit is de boete).

Verzoeningsmomenten

De veertigdagentijd, die voorafgaat aan het paasfeest, is hét moment om ‘schoon schip’ te maken en de vreugde te ervaren van de verzoening met God. Ook de advent, die ons voorbereidt op Kerstmis, is een uitstekende periode om ons te bezinnen op ons leven. Horen wij Johannes de Doper niet zeggen in de adventslezingen: “Bereid de weg des Heren, maak alle paden recht. Elke heuvel moet geslecht worden en elk dal gevuld.”

Sacrament van verzoening

Er is gelegenheid tot het ontvangen van het Sacrament van verzoening in een kort persoonlijk gesprek met de pastoor. Dit gesprek vindt plaats in de kerk, op een plek waar anderen u niet kunnen zien of horen, in alle intimiteit die daarvoor nodig is.

Vaak wordt dit sacrament ontvangen in de spreekkamer van de pastorie, waar privacy en comfort een groot pluspunt zijn om van dit mooie sacrament een positieve ervaring te maken. De biechtstoel is wat in onbruik geraakt, maar hij kan als u daar prijs op stelt, wel gebruikt worden.

Afspraak voor Sacrament van verzoening