Nieuwsberichten

onderhoud vieringtoren
Groot onderhoud vieringtoren Petruskerk De werkzaamheden omvatten het vernieuwen van de dakleien, reparatie en vervanging van het houtwerk, loodgieters- en schilderwerk.
kerstcollecte 2016
Kerstcollecte 2016 voor Congo Achtergrondinformatie kerstcollecte 2016 voor de zusters van onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Congo.
NorbertusBode winter 2016 en actie kerkbalans
NorbertusBode winter 2016 Kersteditie 2016 van de NorbertusBode en folder Actie Kerkbalans
Vieringen kersttijd
Vieringen in de kersttijd Vieringen in de kersttijd: Kerstmis, oud en nieuw en Driekoningen
Vier foto's
Bezoek van Eline Drinkenburg aan Rome Verslag Eline Drinkenburg van bezoek aan Rome november 2016
Kerst
Vier kerstliedjes voor de gezinsviering van 24 december 2016 Vier kerstliedjes voor de gezinsviering van 24 december 2016
Nieuwe tekst Onze Vader
Nieuwe tekst Onze Vader Vanaf 27 november 2016 is de tekst van het Onze Vader in Nederland en Vlaanderen identiek.
Gedachtenisprentje overledenen 2015-2016
Overledenen Parochie H.Norbertus 2015-2016 Overledenen 2015-2016 Parochie H. Norbertus
Herinneringszuiltje Morgenkind
Herinneringszuiltje Morgenkind Herinneringszuiltje 'Morgenkind' met QR-code
Logo NorbertusBode
Norbertusbode herfst 2016 Norbertusbode herfst 2016
inzegening gerenoveerde kerkhof Diessen 22 oktober 2016
Inzegening gerenoveerde kerkhof Diessen Inzegening gerenoveerde kerkhof Diessen
Bisschop Gerard de Korte
Samen bouwen in vertrouwen - beleidsplan bisdom Den Bosch Nieuwe beleidsplan bisschop De Korte voor bisdom 's-Hertogenbosch
25 jaar parochiepastoraat voor Gust Jansen
Gust Jansen: 25 jaar parochiepastoraat 25 jaar parochiepastoraat voor Gust Jansen
Andries Knevel, Het geheim van de paus
Andries Knevel, Het geheim van de paus Boekbespreking door pastoor Barberien van Andries Knevel, Het geheim van de paus.
Monument Morgenkind van Louis de Groot begraafplaats Diessen
Morgenkind Tekst van gedicht Morgenkind en beschrijving van het monument op de begraafplaats te Diessen
Boekrecensies van Steven Barberien
Boekrecensies van Steven Barberien Maar een ging er zingen en The complete Father Brown Stories
Bisschop Gerard de Korte
Inclusieve Kerk In een Inclusieve kerk gaat het om een blijvende dialoog met mensen die, ook als zij tekortschieten, bijvoorbeeld in relaties, schepselen van God zijn en blijven.
moordvrouw-thema vrouw en geloof 2016-2017
Vrouw en Geloof 2016-2017 Nieuwsbericht Vrouw en Geloof 2016-2017
Renovatie absouteplaats begraafplaats Diessen
Renovatiewerkzaamheden begraafplaats Diessen Renovatie begraafplaats Diessen
Hartelijk bezoek bisschop De Korte
Hartelijk bezoek bisschop De Korte Bezoek bisschop op zondag 24 juli.
Jozephkerk Haghorst
Nieuwe bestemming Sint-Josephkerk Haghorst Nieuwe bestemming Sint-Josephkerk Haghorst
't zit van binnen
Clouseau: 't Zit vanbinnen Binnenste buiten
Logo jaar van barmhartigheid
Videoboodschap paus Paus roept alle mensen op een werk van barmhartigheid te doen.
Bart van Nunen wordt toegesproken door pastoor Barberien
Vrijwilliger van het jaar Bart van Nunen ontvangt als vrijwilliger van het jaar 2016 de Louis de Groot-schaal .
Gerestaureerde Maria-altaar Willibrorduskerk Diessen (nog zonder schilderij)
Maria-altaar terug Het gerestaureerde Maria-altaar is terug in de Willibrorduskerk te Diessen (nog zonder schilderij).
Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder
NorbertusBode zomer 2016 NorbertusBode juni 2016, vrijwilligers
Bisschop Jan Bluijssen
Symposium over wijlen bisschop Jan Bluijssen Op vrijdag 13 mei jl. is in de St.-Clemenskerk van Gerwen een symposium gehouden rondom de vraag wat Bluyssen als spirituaal én als bisschop bewoog en hoe dat ook vandaag de dag nog van betekenis is voor de pastorale praktijk. Mevrouw Carla Metz-de Bruin uit Hilvarenbeek doet verslag.
Mgr. Gerard de Korte, installatie 14 mei 2016
Installatie Mgr. Gerard de Korte als bisschop van Den Bosch Installatie Mgr. Gerard de Korte
vrijwilligersavond 2015
Vrijwilligersavond 2016 Uitnodiging vrij
edwin rozenkamp
Edwin Rozenkamp bestuurslid vrijwilligers Edwin Rozenkamp bestuurslid ‘Vrijwilligers’
kerk_tv_2
Kerktelevisie Informatie over ingebruikname kerktelevisie Norbertusparochie
doopsel
NorbertusBode maart 2016 NorbertusBode maart 2016
Intocht in Jeruzalem
Intocht in Jeruzalem Over de intocht in Jeruzalem en het lijdensverhaal
Tractor in de woestijn
Paus: Toekomstige generaties beschermen De mens heeft de plicht te zorgen voor de schepping
Geld regeert de wereld
Paus: Geld moet dienen, niet regeren Geld moet de mensheid dienen, niet regeren.
gerard de Korte,nieuwe bisschop van Den Bosch
Mgr. Gerard de Korte, nieuwe bisschop van Den Bosch Benoeming Mgr. Gerard de Korte als nieuwe bisschop van Den Bosch
Luisteren, een instrument dat bevrijdt Zoals God in de Bijbelverhalen luistert naar en gehoor geeft aan de kreten van de armen, moet iedere christen en iedere gemeenschap - als instrument van God - naar de noodkreet van de armen luisteren en er gevolg aan geven.
reconstructie begraafplaats biest-houtakker
Reconstructie begraafplaats Biest-Houtakker reconstructie begraafplaats Biest-Houtakker
Kerk Esbeek
Samenwijs Esbeek in kerk financieel haalbaar Positieve uitkomst haalbaarheidsonderszoek naar kerk in Esbeek als Samenwijs Accommodatie
Welkom vluchtelingen
Paus: Nieuwe vormen van armoede Paus Franciscus benadrukt de taak van iedere christen, van landen en steden om migranten vooral niet buiten te sluiten maar juist te omarmen
Armoede is onrecht
Paus Franciscus: oorzaken van uitsluiting De vrijemarkteconomie, die als een godheid wordt aanbeden, heeft andere belangen dan die van de mens op het oog. Aan de dwang winst te maken, is alles ondergeschikt. Dat gaat ten koste van alles wat weerloos is.
Kerk Haghorst met verkoopbord
Herbestemming kerk Haghorst: stand van zaken Het parochiebestuur is het verkoopproces gestart van de voormalige St.-Josephkerk te Haghorst.
Gerdy met mandje violen
Gerdy Klerks neemt afscheid Gerdy Klerks neemt afscheid als coördinator van 'Vrouw en geloof'
Wereldsolidariteit
Paus Franciscus en de armoede Als de mensheid in zijn geheel en ieder van ons als individu werkelijk solidair is met de armen kunnen we de structurele problemen van de armoede wegnemen en hun integrale ontwikkeling bevorderen.
meisjesschool herat
Vastenactie voor meisjesschool in Herat Vastenactie 2016 voor meisjesschool in Herat
zilveren pezerik pastor Cees Remmers
Zilveren pezerik voor pastor Cees Remmers Zilveren pezerik voor pastor Cees Remmers
Ademhaling van de ziel, paus Benedictus XVI,2
Recensie van een boek van paus Benedictus XVI Recensie boek paus Benedictus XVI
Eerste Heilige Communie
Eerste Communieliedjes Eerste Communieliedjes
Restauratie Anna-altaar Willibrorduskerk
Restauratie Anna-altaar Willibrorduskerk Anna-altaar Willibrorduskerk
dankbetuiging kerk in Nood kerstcollecte 2015
Dankbetuiging Kerk in Nood voor kerstcollecte kerk in Nood, dankbetuiging kerstcollecte 2015
koninklijke onderscheiding Toos Maas
Koninklijke Onderscheiding voor Toos Maas Koninklijke onderscheiding Toos Maas