Versoepelingen per 25 februari

Met ingang van vrijdag 25 februari is er geen mondkapjesplicht meer in de r.-k. kerk en vervalt de anderhalvemetermaatregel.  De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld.

Communie
Ook de beperkende regels voor het uitreiken van de communie vervallen maar de priester dient vooraf zijn handen nog goed te reinigen. Ook het ontvangen van de communie op de tong is weer mogelijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling de plaatsen in de kerk waar de handcommunie en de tong-communie wordt uitgereikt, fysiek van elkaar te scheiden.
Op de plaats van de uitreiking van de tongcommunie wordt gevraagd een bidstoel te plaatsen zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan worden.

Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.

Aswoensdag
Woensdag 2 maart is Aswoensdag. Er kan worden gekozen voor het plaatsen van het askruisje op het voorhoofd of voor het strooien van de as over het hoofd. Hierbij geldt de aanbeveling voor de priester: draag tijdens het uitreiken van het askruisje een mondkapje.

Rekening houden met elkaar
Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken, zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.

Klik hier voor de complete tekst van de bisschoppen.