Bedevaarten

romereis 2014 nb

Onze parochie erkent de meerwaarde van bedevaarten en pelgrimages. Zo zijn parochianen in 2013 en 2017 afgereisd naar  Lourdes en in september 2014 naar Rome (zie foto). Nieuwe reizen maken we bekend op onze website.

Op bedevaart, waarom?

Natuurlijk heeft eenieder zo zijn eigen beweegreden om op bedevaart te gaan: devotie, geloof, traditie, saamhorigheid, gezelligheid en soms ook een sportieve uitdaging om te voet of op de fiets de afstand af te leggen. Samen onderweg zijn verbindt ons.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Cees en Jacqueline de Wit
Tel. (013) 761 8311
E-mail: jwit1@caiway.nl

 

Lourdesbedevaart 2017

In oktober 2017 hebben ook parochianen uit de Norbertusparochie bisschop De Korte vergezeld op zijn bedevaart naar Lourdes. Een van hen is Monique van Velthoven.

Ze doet verslag van het bezoek.

 

 

Bedevaart naar de kapel van de Heilige Eik

Ieder jaar gaan we samen op bedevaart naar de Oirschotse Mariakapel, ofwel de H. Eik. Op een donderdag in de meimaand komen we daar samen om het rozenhoedje te bidden en Eucharistie te vieren. We zingen Marialiedjes en branden een kaarsje, omdat we weten: 'Moeder laat ons nooit in de steek.'

 

Openluchtmis Kapel Heilige Eik Oirschot

Openluchtmis bij de kapel van de H. Eik in Oirschot

 

Bedevaart naar De Weebosch

In oktober gaat de KBO Diessen op pad naar De Weebosch. Op 16 oktober is de naamdag van Gerardus Majella. Op de vrijdag het dichtst bij deze feestdag komen we samen in zijn kerk voor de Eucharistie en het H. Lof.

 

Stille Omgang

Op zaterdagavond 16 maart 2024 maart komen bedevaartgangers uit heel Nederland naar het centrum van Amsterdam voor de jaarlijkse Stille Omgang. Na het bijwonen van een mis in één van de Amsterdamse parochiekerken lopen zij verspreid over de nacht de omgangsroute. 

Stille Omgang afdeling Hilvarenbeek en Omstreken organiseert een busreis voor pelgrims uit onze omgeving. Een touringcar brengt bedevaartgangers uit omringende plaatsen naar Hilvarenbeek, waar de reis naar Amsterdam begint. Onderweg wordt er gebeden voor het welslagen van deze pelgrimstocht. Na aankomst is er een Eucharistieviering. Daarna volgt de eigenlijke Stille Omgang in het centrum van Amsterdam.

Aanmelden 

Speciaal voor jongeren

Tijdens de Stille Omgang is er voor jongeren van 14 t/m 30 jaar een speciaal programma in de
Sint-Nicolaaskerk. 

Ontstaansgeschiedenis van de Stille Omgang 
Op 15 maart 1345 ontvangt een man in een woning aan de Kalverstraat het sacrament der zieken. Hij geeft over en het braaksel wordt in het vuur gegooid maar... de hostie brandt niet. Sterker nog, hij blijft boven het vuur zweven. De verzorgster van de zieke pakt de hostie uit het vuur en plaatst deze in een kist. De pastoor van de huidige Oude Kerk neemt de hostie mee naar zijn kerk.

De volgende dag blijkt de hostie echter weer in de kist te liggen in het huis aan de Kalverstraat. De pastoor brengt de hostie nogmaals naar de kerk maar de geschiedenis herhaalt zich. Weer verschijnt de hostie in de Kalverstraat. Bisschop Jan van Arkel verklaart in 1346 dat er sprake is van een wonder: het Mirakel van Amsterdam.
Klik hier voor meer informatie over de Stille omgang.

 

Bedevaart naar Beauraing, België

Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. Vanaf 29 november 1932 verscheen Maria in een meidoornstruik 33 maal aan vijf kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar.
“Dat men hier op bedevaart kome”, het is de uitdrukkelijke wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart. 
Voor meer informatie over de Mariaverschijningen klik hier.


De vereniging N.B.C. (Nederlands Beauraing Comité) Pro Maria, afdeling bisdom Den Bosch, organiseert verschillende bedevaarten naar Bauraing. 

Informatie
* Voor N.B.C. Pro Maria of mevrouw R. Senders, Schapendries 16, 5521 LH Eersel, (0497) 682296,
* Website: http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/