Vorming

Soms hoor je zeggen: “Ik ken jou door en door!” Daarmee wordt aangeduid dat die persoon jouw diepste beweegredenen kent en weet heeft van wat jou bezighoudt.
Jezus zegt: “Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken…” (Joh. 10, 14-15) Kunnen wij van Jezus of van de Vader zeggen dat wij Hen kennen? Dat we echt weet hebben van wat Jezus en de Vader bezighoudt? Het mysterie van wie God wil zijn voor ons, is nooit helemaal te begrijpen of uit te drukken in taal.

Toch is het goed om erover na te denken en de gedachten te delen met elkaar. Alleen zo kom je tot een beter begrip van wat christen-zijn betekenen kan. Met een vormingsaanbod willen we u daarbij van dienst zijn.