Helmi en Henk van der Loo: Walk for Homs

Helmi en Henk van der Loo, tot vorig jaar woonachtig in Hil-varenbeek en lid van onze parochie, wandelen van 5 t/m 10 april de pelgrimstocht Walk for Homs'. Dit is een voettocht van Amsterdam naar 's-Hertogenbosch van ruim 155 km.
Hun doel is geld ophalen voor projecten van wijlen Frans van der Lugt, jezuïet, die op 7 april 2014 bij zijn klooster in Homs, Syrië, is vermoord. 

Het project steunen kan via rekeningnummer NL98 ABNA 0562 5898 72 t.n.v.  Donatie-beheer Elefunds, o.v.v. Donatie Walk for Homs - van der Loo, bijvoorbeeld door de QR-code in de folder hieronder te scannen en te doneren. 

Projecten
* De wederopbouw van Al Ard ('Het landgoed'), het Frans van der Lugt-centrum in Homs.
* De realisatie van een opvangcentrum voor jongeren met een beperking in Homs.
* Beter onderwijs voor jongeren in de regio Damascus om hun kansen te vergroten. 

Pater Frans van der Lugt in Syrië
De Nederlandse pater-jezuïet Frans van der Lugt werkte sinds 1980 in de Syrische steden Homs en Damascus. In Homs gaf hij onderwijs en verleende hij onderdak aan geestelijk zwakke-ren. De Syrische overheid had hem een stuk land buiten de stad gegeven, waar hij groente op verbouwde en een wijngaard had. Ook waren er sportvelden en een motel voor toeristen. Vanaf 2000 bood het landgoed verblijf en werk aan veertig mensen met een mentale beperking.

Vanwege de Syrische burgeroorlog verliet Van der Lugt medio 2011 het landgoed. Hij vestigde zich in het jezuïetenklooster in een christelijke wijk in Homs. 
In januari 2014 vroeg hij de mensen in Homs in een videoboodschap via YouTube om hulp vanwege de burgeroorlog. Ondanks verschillende waarschuwingen weigerde Van der Lugt Homs te verlaten. Zolang er nog christenen in de stad woonden, wilde hij er blijven.

Op 7 april 2014 werd bekend dat Van der Lugt door pistoolschoten in het hoofd om het leven was gekomen en nog dezelfde dag was begraven op het terrein van het jezuïetenklooster in Homs. Paus Franciscus herdacht hem tijdens de algemene audiëntie op 9 april 2014. Daarbij memoreerde hij dat pater Frans bij christenen en moslims was geliefd en deed hij een oproep aan de strijdende partijen om de wapens neer te leggen. 

Meer informatie over Walk for Homs in een folder
Hieronder de folder van Walk for Homs.

Folder pagina 1
Folder pagina 2