Nieuwsberichten

Petruskerk 2014
Actueel 16 september 2023 Wekelijkse nieuwsberichten
Nacht van het gemis, kaarsjes
Oecumenische gesprekskring seizoen 2023 - 2024 De oecumenische gesprekskring start weer op dinsdag 26 september. Boek: Daniël De Waele, Godenschemering.
nacht van het gemis**
De nacht van het gemis in de Petruskerk Activiteiten in de Petruskerk tijdens de Nacht van het gemis.
Uitnodiging expositie Cees Remmers
Expositie pastor Cees Remmers in Elckerlyc Cees Remmers exposeert schilderijen in Elckerly
vormsel
Vormsel 2023 Op vrijdag 24 november 2023 zal vicaris-generaal Theo Lamers het Vormsel toedienen aan de vormelingen van het schooljaar 2023 - 2024.
Poster marktconcerten 2023
Marktconcerten 2023 Programma van de marktconcerten in de Petruskerk op donderdagen in juli en augustus.
petruskerk hilvarenbeek
Privacybeleid rondom livestreamvieringen Hoe zijn de regels voor livestreamuitzendingen in onze parochie tegen de achtergrond van de privacywetgeving?
Mariabeeld Petruskerk
Andere plaats voor het Mariabeeld in de Petruskerk Het Mariabeeld in de Petruskerk heeft een nieuwe plaats gekregen.
Mgr. Hurkmans
Mgr. Hurkmans 25 jaar geleden tot bisschop van Den Bosch gewijd Op 29 augustus 1989 werd Mgr. Hurkmans in de Bossche kathedraal tot priester gewijd.
Pastoor Massaewr met remonstrans
Pastoor Marc Massaer 25 jaar priester Pastoor Massaer vierde op 11 juni 2023 - Sacramentsdag - in de Willibrorduskerk te Diessen zijn zilveren priesterjubileum. Op 6 juni 1998 is hij door Mgr. Ter Schure tot priester gewijd.
Wijding Marc Massaer
25-jarig priesterjubileum pastoor Massaer Priesterwijding pastoor Massaer in 1998
Pinksteren 2023 brief bisschoppen over diaconie
Pinksterbrief van de bisschoppen over caritas en diaconie De Nederlandse bisschoppen hebben b.g.v. Pinksteren een brief geschreven, gericht aan alle caritas- en diaconiewerkers in de parochies.
Logo Norbertusparochie
NorbertusBode zomer 2023 Thema: Nieuwe wegen
Venti Musicali concert 2de pinksterdag Petruskerk
Concert Venti Musicali tweede pinksterdag Petruskerk Op zondag 29 mei om 15.00 uur geeft barokensemble Venti Musicali een concert in de Petruskerk te Hilvarenbeek
Jos van Bussel ontvangt het speldje van de ridderorde
Lintje voor Jos van Bussel Burgemeester Evert Weys heeft Jos van Bussel bij gelegenheid van Koningsdag 2023 een lintje opgespeld.
Kaft boek Sycamore
Father Stephen Wang, Sycamore - Het katholieke geloof in 20 stappen Sycamore - Het katholieke geloof in 20 stappen van Father Stephen Wang -
luciani 2019
Gezinsvieringen met Luciani Vanaf maart zingt het koor Luciani elke eerste zondag van de maand weer de eucharistieviering van 11.00 in de Petruskerk. Deze viering wordt er een voor gezinnen.
Logo
NorbertusBode voorjaar 2023 Het voorjaarsnummer van de NorbertusBode heeft als thema 'verbondenheid'. Verbondenheid door liefde en vriendschap overal waar mensen van goede wil elkaar ontmoeten en samenwerken.
Poster missionaire parochie
Mini-conferentie 'Missionaire Parochie' Welkom op 25 maart a.s. in Veenendaal voor de miniconferentie Missionaire Parochie. Het thema is: Hier ben ik.
The Chosen
The Chosen, tv-serie over het leven van Jezus The Chosen is een Amerikaanse tv-serie over de volgelingen van Jezus. Hij beïnvloedt het leven van elk van de optredende figuren.
Kerk Haghorst Exterieur
Geschiedenis voormalige St.-Josephparochie Haghorst Overzicht van de geschiedenis van de oude St.-Josephparochie in Haghorst
Vuurtoren Ameland
WJD@home In het weekend van 27 t/m 29 januari hebben 70 Nederlandse jongeren deelgenomen aan de Wereldjongerendagen Nederland op Ameland ter voorbereiding op de wereldwijde jongerendagen van 1 t/m 6 augustus in Lissabon, Portugal.
Actie kerkbalans 2023
Actie Kerkbalans 2023 De vrijwilligers kunnen de materialen voor Actie Kerkbalans ophalen in het zaaltje van de Petruskerk op 12 en 15 januari. In onze parochie wordt de actie gehouden tussen 12 en 28 januari.
Maria met het gouden hart, Beauraing
Bedevaarten naar Beauraing en Lourdes Meerdaagse bedevaart naar Beauraing van 6 tot en met 9 mei 2023 en bedevaart naar Lourdes van 7 tot en met 12 februari
Paus Francuscus tijdens het afscheid van Benedictus XV!
Homilie paus Franciscus bij afscheid Benedictus XVI Preek van paus Franciscus bij het afscheid van Benedictus XVI
Bisschop Gerard de Korte
Kerstboodschap bisschop De Korte Bisschop De Korte spreekt zich in zijn kerstboodschap uit over de bescherming van Gods schepping.
Logo Stichting Masomo
Kerstcollecte 2022 voor Stichting Masomo De kerstcollecte 2022 is voor Stichting Masomo in Afrika, die met name zorgt voor meisjes en jongeren met een beperking.
Uitnodiging Kerstviering Hilvarenbeek
Vrijwilligers van het jaar De kosters Frans Driesser en Vincent Ligtvoet hebben de vrijwilligersprijs van de Norbertusparochie in ontvangst mogen nemen tijdens de vrijwilligersavond van vrijdag 9 december in de Hercules, Diessen.
Logo Norbertusparochie
NorbertusBode kerst 2022 Het thema van het kerstnummer 2022 is Warmte delen, niet alleen om warme voeten te krijgen maar vooral een warm hart.
Adventsretraite jezuieten
Vier weken digitale adventsretraite jezuïeten Digitale adventsretraite van de jezuïeten over het Woord is mens geworden. Het Woord wordt mens in daden van gerechtigheid, in diep verlangen en verwachting, in genezing en vergeving en vooral als God-met-ons: God wil het huis van mijn lichaam en persoon bewonen maar wacht op mijn ‘ja’, mijn instemming die niets én alles gaat veranderen.
Kerstviering zaterdag 24 december 16.00  uur voor jonge kinderen
Poster kerstviering 24 december 16.00 uur Petruskerk Poster die kinderen uitnodigt deel te nemen aan kleuterviering op kerstmiddag
oecumene, logo
Oecumenische adventsmeditaties Op 14 en 21 december 2022 oecumenische adventsmeditatie in de Andreaskerk
Logo
Vrijwilligersavond 2022 Norbertusparochie Uitnodiging en invulstrookjes vrijwilligersavond 2022 Norbertusparochie.
Adventsretraite jezuieten
Digitale adventsretraite 2022 van de jezuïeten Op zondag 27 november start de jaarlijkse digitale adventsmeditatie van de jezuïeten in de Lage Landen
Mikolaas Sintobin, Wat deed God voor hij de wereld schiep?
Open gesprekskring 2022 - 2023 In 52 vragen gaat de Amsterdamse jezuïet van Vlaamse oorsprong Nikolaas Sintobin in op belangrijkste onderwerpen van het christendom. Doel: de parate kennis over het christelijk geloof van Nederlandse (en Vlaamse) christenen, m.n. katholieken, te vergroten.
Aankleding Open Huis bij Vrouw en geloof
Vrouw en geloof 2022 - 2023 Vrouw en geloof in het seizoen 2022 - 2023. Thema is: Bijbel in beeld. Aan de hand van Bijbelse voorstellingen spreken we over Bijbelverhalen.
Logo Norbertusparochie
NorbertusBode herfst 2022 NorbertusBode, herfst 2022, met als thema 'Oogst'. Wat is de oogst in een mensenleven, wat oogsten mantelzorgers?
Synodale kerk
Nationaal verslag synode Het nationale verslag van de dit voorjaar gehouden synode in de Nederlandse kerkprovincie.
vormsel 2016 mgr. rob mutsaerts
Vormsel schooljaar 2022 - 2023 Informatie over en aanmelden voor het H. Vormsel 2022 - 2023
Paus Franciscus wast voeten van vluchtelingen
Bisschoppen over vluchtelingenopvang Oproep van de bisschoppen om vluchtelingen beter op te vangen.
Mariagrot Baarschot
Bidden bij de Mariagrot in Baarschot Bidden bij de Mariagrot in Baarschot b.g.v. O.-L-.V.-Hemelvaart 2022
Bisschop Gerard de Korte
Opheffing dispensatie zondagsplicht wegens corona Decreet van de Nederlandse bisschoppen van 1 mei 2022, waarin wordt meegedeeld dat de algehele dispensatie van de zondagsplicht, ingesteld op 13 maart 2020, is komen te vervallen.
Protesterende boeren
Bisschop De Korte over het stikstofprobleem in de landbouw Bisschop Gerard de Korte over het stikstofconflict in de landbouw: Vind elkaar in het belang van de boer en van de schepping.
Orgel St-Petruskerk Hilvarenbeek
Marktconcerten Petruskerk 2022 Overzicht van de marktconcerten in juli en augustus 2022 in de St. -Petruskerk.
Synodale kerk
Hoopvol luisterend naar Gods Geest Hoopvol luisterend naar Gods Geest. De Diocesane synthese van het synodale proces in het bisdom van ’s-Hertogenbosch.
Sander kesseler
Sander Kesseler gaat voor in viering Petruskerk Sander Kesseler gaat op zondag 3 juli weer voor in de viering in de Petruskerk.
Logo Norbertusparochie
NorbertusBode zomer 2022 Zomernummer 2022 NorbertusBode. Thema: Wees welkom, met als onderwerp vluchtelingen.
luciani 40j X
Liturgische teksten in de vieringen van Luciani Reactie van pastoor Massaer op berichten in de pers over de discussies met het koor Luciani.
Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u
Voor de kinderen: Jezus zegt: "Mijn vrede geef ik jullie." Jezus gaat binnenkort weg maar hij laat zijn leerlingen niet zonder hulp achter. Ze hebben zijn woorden nog en Hij laat zijn vrede na. Ook stuurt hij een helper, de H. Geest. Die zal zijn woorden in herinnering brengen.
Titus Brandsma
Heiligverklaring pater Titus Brandsma Filmpje als voorbereiding op de heiligverklaring van Titus Brandsma
Peerke Donders
Gezinsbedevaart naar Peerke Donders Op zaterdag 2 juli is er een gezinsbedevaart voor het bisdom Den Bosch naar Tilburg, naar Peerke Donders. Speciaal gemeenschappen met een Surinaamse, Antilliaanse of andere niet-Nederlandse achtergrond worden speciaal uitgenodigd.
palmpasen
Voorbereiding kinderen: Pasen Voorbereiding van kinderen op De Goede Week en Pasen. We beginnen met voorwerpen om in paastakken te hangen, daarna volgen het evangelie van de vrouw die gestenigd gaat worden (5de zondag van de vasten), Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen en Beloken Pasen (de zondag na Pasen). Met name kinderen die op 12 juni hun Eerste...
Vrouwen op een akker in Oeganda
Filmpje van pastor Sander Kesseler uit Oeganda Voor de derde en laatste keer steunen we het landbouwproject van pater Sander Kesseler ten behoeve van vluchtelingen in Oeganda.
Logo Norbertusparochie
NorbertusBode voorjaar 2022 Het thema van dit nummer is Passie. Passie in de betekenis van het lijden van Jezus, maar ook passie als hartstochtelijke liefde of gedrevenheid bij het beoefenen van bijvoorbeeld een hobby.
Synodale kerk
Synodaal proces: oproep bisschop en vragenlijst Als voorbereiding op de bisschoppensynode in oktober 2023 heeft ieder bisdom aan de parochies gevraagd na te denken over hoe wij als parochianen samen ons geloof beleven en onze kerk kunnen vernieuwen. Bisschop De Korte roept ons daartoe speciaal op
oecumene, logo
Oecumenische vastenmeditaties voor Oekraïne Vastenmeditaties op vijf woensdagen in de veertigdagentijd, op weg naar Pasen. Locatie: Andreaskerk
Logo Jong Bisdom Den Bosch
Programma Jong Bisdom Den Bosch Het Bisdom Den Bosch is gestart met een jongerenprogramma, dat hier als download is opgenomen.
Coronavirus
Versoepelingen per 25 februari Met ingang van 25 februari vervallen de meeste coronamaatregelen in de r.-k. kerk.
Coronavirus
Versoepeling coronamaatregelen in de kerk Vanaf 25 februari gelden in de kerken geen coronamaatregelen meer als de anderhalvemeterafstand en de mondkapjesplicht.
Logo Bachcantates Tillburg
Bachcantates Tilburg concerteert in de Petruskerk Bachcantates Tilburg concerteert in de Petruskerk op zondag 20 februari om 16.00 uur
Logo synodaal proces 2021-2023
Samen op weg: synode 2021-2023 De bisschoppensynode van 2023 in Rome wordt van 2021 tot 2023 voorbereid door gelovigen van over de hele wereld. In ons bisdom wordt niet alleen aan priesterraad, lekenraad en diakenberaad gevraagd daarvoor materiaal aan te leveren; ook belangstellende parochianen kunnen hun bijdrage leveren. Prof. dr. Myriam Wijlens hield op dinsdag...
Logo Walk for Homs
Helmi en Henk van der Loo: Walk for Homs Walk for Homs is een te sponsoren wandeltocht van Amsterdam naar Den Bosch om geld in te zamelen voor projecten van de in 2014 in Homs (Syrië) vermoorde jezuiet Frans van der Lugt. Helmi en Henk van der Loo, tot vorig jaar nog woonachtig in Hilvarenbeek en lid van de Petrusparochie, wandelen mee en zamelen geld in.
Coronavirus
Coronamaatregelen kerk versoepeld per 26 januari De coronamaatregelen voor r.-k. kerken zijn met ingang van 26 januari versoepeld. Dr anderhalvemeter-regel blijft bestaan.
Prof. dr. Myriam Wijlens
Lezing prof. dr. Myriam Wijlens over de synodale Kerk Enkele punten uit de lezing van prof. Wijlens over het synodale proces.
Kerkbalans 2022
Actie Kerkbalans 2022 Op 6 januari start de Actie Kerkbalans 2022.
Gedachtenisprentje - kaarsje
Week van gebed voor eenheid Gebedsweek om eenheid van 16 t/t/ 22 januari 2022 met op 16 januari een oecumenische viering in de Petruskerk.
Sander kesseler
Kerstcollecte voor Sander Kesseler De kerstcollecte 2022 is wederom bestemd voor het project van Sander Kesseler.
Coronavirus
Aanscherping coronamaatregelen per 19 december Er is een maximum van 50 personen toegestaan bij de vieringen vanaf 19 december. Uitvaarten mogen door maximaal 100 personen worden bijgewoond.
Vier kerstmis!
Vieringen met kerst en oud en nieuw Schema van de vieringen met kerst en oud en nieuw
Logo
NorbertusBode kerst 2021 Kerstnummer 2021 van de NorbertusBode. Thema: wijsheid. Voor het eerst hebben een gastredacteur en een gastcolumnist hun bijdrage geleverd.
Coronavirus
Vanwege corona geen vieringen na 17.00 uur I.v.m. corona zijn vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten na 17.00 uur niet toegestaan. Dat geldt ook voor Kerstmis.
Digitale adventskalender 2021
Digitale adventskalender bisdom Den Bosch Digitale adventskalender 2021 bisdom Den Bosch
oecumene, logo
Oecumenische adventsmeditaties gaan niet door Adventsmeditaties in oecumenisch verband in de Andreaskerk
50 jaar Beekse Cantorij
Viering gouden jubileum de Beekse Cantorij Uitvoering van Coronae Tempora in de viering op 21 november in de Petruskerk omk het 50-jarig jubilleum van de Beekse Cantorij te vieren. Voorzitter Piet van Dun zette drie jubilarissen in de bloemetjes: Toos van den Broek, Jet Smeijers en Mia Peeters. Receptie en feest werden vanwege corona afgelast.
Kleine Uil wordt wijs
Kleine uil wordt wijs Kleine Uil leert hoe hij wijs kan worden.
coronavirus
Anderhalve meter en mondkapjes in de kerk weer verplicht Opnieuw invoeren van anderhalve meter en mondkapjes in kerk en vergaderruimte.
Coronavirus
Mogelijk aanscherping coronamaatregelen kerk De bisschoppen handhaven de huidige coronamaatregelen en bereiden zich voor op aanscherping.
Bisschop De Korte, Geboeide vleugels
Mgr. Gerard de Korte, Geboeide vleugels, brieven ter bemoediging Een bundel met achttien brieven en een woord met Kerstmis die bisschop Gerard de Korte schreef in coronatijd. In een nawoord vat hij samen wat we als christenen kunnen leren van deze periode.
begraafplaats_adrianuskerk-5
Gedachtenisprentje 2020 - 2021 Gedachtenisprentje 2020 - 2021
lentebloemen
NorbertusBode herfst 2021 Thema: Respect voor de aarde en haar schepselen.
Bijbel
Verdiepingsdagen in Helvoirt en Thorn Retraites van A. Pierik in Emmaus (Helvoirt) en bij de Foyer de charité in Thorn
Drie maal drie is negen
Vrouw en geloof seizoen 2021 - 2022 'Drie maal drie is negen, ieder zingt zijn eigen lied' is het thema van gespreksgroep Vrouw en geloof in het seizoen 2021 - 2022.
Henri Nouwen
Henri Nouwen, 25 jaar geleden thuisgekomen Op 21 september 2021 is het precies 25 jaar geleden dat Henri Nouwen overleed. Hij kwam eindelijk thuis bij de vader.
Coronavirus
Nederlandse bisschoppen laten 1,5 meter bij vieringen los Per zaterdag 25 september geldt de anderhalvemeterregel niet meer bij vieringen in katholieke kerken, mits er tijdens de vieringen voldoende geventileerd kan worden.
Poster Sweelinck
Sweelinck-weekend Diessen en Hilvarenbeek Vocaal en instrumentaal worden werken uitgevoerd van Sweelinck.
René Grotenhuis, Zout
Open Gesprekskring: René Grotenhuis, Zout De Open gesprekskring bespreekt in het seizoen 2021 - 2022 het boek Zout van René Grotenhuis
Ad van Sleuwen spreekt een dankwoord uit
Pauselijke onderscheiding Ad van Sleuwen Op 29 augustus 2021 ontving organist Ad van Sleuwen van de Petruskerk uit handen van pastoor Marc Massaer een pauselijke onderscheiding als blijk van waardering voor 50 jaar muzikale inzet voor respectievelijk de Petrusparochie en de NorbertusParochie.
Ad Vugs bij afscheid pastoor Barberien
Bedankje pastoor Massaer bij afscheid vicevoorzitter Ad Vugs Eind juni 2021 heeft Ad Vugs afscheid genomen als vicevoorzitter van het bestuur van de Norbertusparochie. Penningmeester Rika Loonen neemt zijn functie waar.
Nacht van het gemis
Nacht van het gemis 2021 Informatie over de nacht van het gemis 2021. hartverwarmend evenement voor iedereen die iemand mist.
Givt-app
Givt-app voor collecte en het betalen van kaarsen Met de Givt-app op de mobiele telefoon kunt u een collectebijdrage overmaken in of buiten de kerk en kaarsen betalen in de kerken en de kapellen in onze parochie.
Givt-app
Introductie Givt-app De parochie is bezig met de introductie van de Givt-app om digitaal een collectebijdrage te doen of kaarsen in onze kapellen te betalen .
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Bisschop Gerard de Korte: Het nieuwe normaal in zicht Het laatste woord ter bemoediging van bisschop De Korte gaat o.a. over het synodaal proces dat voorafgaat aan de algemene bisschoppenconferentie over de toekomst van onze Kerk, die in oktober 2023 in Rome zal worden gehouden.
Logo bisschoppenconferentie_resized
Versoepeling coronaprotocol per 26 juni Vanaf zaterdag 26 juni zijn de coronamaatregelen in de r.-k. kerk weer versoepeld.
Logo bisdom Den Bosch
Opleidingen bisdom Den Bosch Opleidingen te volgen aan het sint-Janscentrum in Den Bosch
Poster Mariabedevaart Den Bosch
Mariabededevaart Den Bosch gaat door Informatie over de Mariabedevaart naar Den Bosch op 3 juli 2021
Logo bisschoppenconferentie_resized
Versoepeling coronamaatregelen per 5 juni Versoepeling van de coronamaatregelen in de r.k. kerken per 5 juni 2021
Bisschop De Korte - De vleugels uitslaan Het is een bron van vreugde te weten dat Christus iedere dag met ons meegaat op weg naar de uiteindelijke ontmoeting met God van aangezicht tot aangezicht. Tegelijk klonk ook de opdracht om uit te gaan en zoveel mogelijk mensen uit alle volkeren te maken tot leerlingen van de Heer. Met andere woorden: het Evangelie vraagt van ons een...
Logo Passiespelen 2021 Tegelen
Passiespelen Tegelen gaan door Na twee keer uitstel gaan de Passiespelen in Tegelen door. De première is op 3 juli. Daarna zijn er nog 36 voorstellingen.
Logo Norbertusparochie
NorbertusBode zomer 2021 Het zomernummer 2021 van de NorbertusBode gaat over Sint-Jozef en over de rol van vaders in onze tijd.
Bisschop De Korte: Enthousiast ons geloof leven - Pinksteren 2021 Helder betekent voor mij dat de drie-ene God centraal staat. De Geest opent onze ogen voor Christus en Hij brengt ons bij de Vader. Christus is de waarheid in persoon. Christelijke waarheid is altijd verbonden met liefde. Voor onze parochies betekent dat concreet een hartelijke en verwelkomende houding.
Bisschop De Korte over bezetting en bevrijding Afgelopen zondag lazen wij tijdens de Eucharistie het evangelie van de wijnbouwer, de wijnstok en de ranken. In Duitsland had tijdens het naziregime een belangrijk deel van de bevolking de wijnbouwer, de God van de Bijbel, losgelaten. En evenzeer hadden zij zich losgemaakt van de wijnstok, Jezus Christus. Verrotte vruchten van...
Logo bisschoppenconferentie_resized
Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen Per 29 april mag in kerken met meer dan 300 zitplaatsen tien procent van de reguliere zitplaatsen bezet zijn tijdens vieringen met inachtneming van de maatregelen in het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter'.
Kardinaal Van Rossem - De rode paus
Bisschop De Korte: De rode paus en onze missionaire opdracht Kardinaal Van Rossum is een belangrijke erflater als het gaat om missionaire inzet. Zijn voorbeeld kan ons inspireren om in onze dagen creatief nieuwe wegen te zoeken en de vleugels uit te slaan om de persoon en het Evangelie van Christus present te stellen.
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Bisschop De Korte: Een boeket zegeningen Bisschop De Korte geeft ons een kleine inkijk in zijn agenda van de afgelopen dagen. Momenten van vieren en gebed maar ook allerlei ontmoetingen. Wie goed kijkt en luistert , kan er zegeningen in ontdekken. God die goede woorden spreekt door zijn Woord maar ook door concrete mensen die hij live of digitaal mocht ontmoeten.
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Bisschop De Korte: Met Christus opstaan tot nieuw leven Alle leven dat wij kennen, is aan de dood gewijd. Het nieuwe leven van Christus betekent voor ons een belofte. Wij zijn niet opgesloten tussen geboorte en dood. Integendeel, wij mogen hopen op een thuiskomen. Nu al mogen wij met Christus opstaan tot nieuw leven.
Gezinsbedevaart Den Bosch
Gezinsbedevaart bisdom Den Bosch Mariabedevaart Den Bosch op zaterdag 3 juli a.s.
Vastenactie 2021 - filmpje Sander Kesseler Het geld van de vastenactie 2021 is weer bestemd voor het project van Sander Kesseler in Oeganda. Een filmpje laat zien hoe hard onze steun nodig is om de mensen daar in de gelegenheid te stellen hun eigen voedsel te verbouwen. .
Logo Norbertusparochie
NorbertusBode Pasen 2021 Paasnummer 2021 van de NorbertusBode met als thema Mariaverering. Onderwerpen: Zeven smarten van Maria, kapel de Voort in Hilvarenbeek, interview met Nel Geboers uit Biest-Houtakker en met Annie Ligtvoet uit Hilvarenbeek. Verder aandacht voor de vastenactie t.b.v. Sander Kesseler uit Oeganda
Sycamore Zacheüs
Sycamore via de heilige Lodewijkkerk in Leiden Zoombijeenkomsten over Sycamore via de Heilige Lodewijkkerk in Leiden.
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Bisschop De Korte: Een zorgzaam mens Afgelopen december heeft paus Franciscus het Jozefjaar afgekondigd. Wij worden de komende tijd uitgenodigd, misschien meer dan anders, bij de persoon van Jozef stil te staan.
Logo bisschoppenconferentie_resized
Brief Nederlandse bisschoppen over de verkiezingen Kiezen voor ‘het eigenlijke normaal’. “Het normaal waartoe we zijn geroepen is dat van het Rijk Gods”. Brief van de R.-K. bisschoppen van Nederland bij gelegenheid van de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart 2021.
Bisschop De korte: Verkiezingen in coronatijd De politiek gaat over de inrichting van onze samenleving. Verkiezingen zijn dan ook belangrijke momenten. Laten wij als katholieken vooral ook gebruik maken van ons stemrecht. De Nederlandse bisschoppen komen met een brief in het kader van de komende verkiezingen.
Rose kazuivel
Laetare-zondag De vierde (middelste) zondag in de veertigdagentijd heet 'Laetare-zondag' (Wees blij). De priester mag een rose kazuifel dragen. De kleur geeft aan: het licht van de Verrijzenis schijnt al door het paars van de vasten heen.
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Bisschop De Korte: Plaatsen van genezing Christus als medicus., die genezend rondgaat. Theologen van de eerste eeuwen spreken over de Kerk als een ziekenhuis, een plek waar mensen, fysiek of moreel, tot genezing kunnen komen. Paus Franciscus heeft de Kerk meerdere keren beschreven als een veldhospitaal. In onze coronatijd mogen onze kerken fungeren als vaccinatieplaats.
Bisschop De Korte: Op weg naar nieuw leven Bisschop De Korte werkt aan het begin van de Veertigdagentijd drie vormen van gerechtigheid uit: het gaat om aalmoezen geven, om gebed en om vasten.
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Woord ter bemoediging bisschop De Korte: Geënt op de edele olijf Zevende woord ter bemoediging van bisschop De Korte naar aanleiding van de Auschwitzherdenking
Sycamore Zacheüs
Sycamore, een cursus over het katholieke geloof Sycamore is een serie films met informatie over het katholieke geloof.
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Zesde woord ter bemoediging bisschop De Korte De Bijbel als bron van hoop in deze donkere coronatijden. Peerke Donders en pater Titus Brandsma hebben eruit gepunt, en onze paus Franciscus doet dat nog steeds.
Jochem van Velthoven
Gezinsvieringen op Facebook Twee keer per week kun je een gezinsviering bijwonen op Facebook, verzorgd door pastor Jochem van Velthoven.
Brief bisschop De Korte over Kerkbalans 2021 Bisschop De Korte roept de parochianen in het bisdom Den Bosch op de Actie Kerkbalans 2021 extra te ondersteunen.
Logo bisdom Den Bosch
Coronamaatregelen r.-k. kerk ongewijzigd De verlenging van de lockdown tot en met 9 februari heeft geen consequenties voor de coronamaatregelen in de r.-k. kerk.
Vijfde woord ter bemoediging van bisschop De Korte Vijfde woord ter bemoediging van bisschop De Korte naar aanleiding van Jezus' doop in de Jordaan. Johannes de Doper doopte met water; Christus doopt ons met de Geest. En dat is, hopelijk, niet alleen een vrome kreet. Christus schenkt ons de Geest als Helper en Trooster, ook in deze coronatijd.
kerststal
Vieringen rond Kerstmis Actuele informatie over de vieringen rond Kerstmis 2020
Logo Norbertusparochie
NorbertusBode Kerstmis 2020 Het kerstnummer 2020 van de NorbertusBode met als thema: solidariteit.
adventskrans1
Advent, tijd van bezinning Normaal gesproken is er in deze tijd een adventsmeditatie in oecumenisch verband. Vanwege de coronamaatregelen gaat die dit jaar niet door. Wel hebben we iedere week een tekst bij de adventskaarsen (bij de eerste kaars, de tweede kaars enz.). Deze tekst wordt op de website van de Norbertusparochie en op het beeldscherm in de...
Adventskalender 2020 bisdom Den Bosch
Adventskalender 2020 van bisdom Den Bosch Adventskalender met verhalen, opdrachten en knutselwerkjes voor kinderen en ouders, en voor ouders en grootouders.
Vierde woord ter bemoediging van bisschop De Korte Vierde woord ter bemoediging. Koning Christus dienstbaar volgen. Zijn koningschap is niet van deze wereld. De koninklijke weg die Jezus gaat, is principieel geweldloos. Hij neemt geen leven van anderen maar zal uiteindelijk zijn leven geven.
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Derde Woord ter bemoediging van bisschop De Korte Derde woord ter bemoediging van bisschop De Korte tijdens de tweede coronagolf, november 2020. Spanningen in kerk en wereld door onverdraagzaamheid.
Pater Piet van Mensvoort Merauke
Dankbetuiging aan Pater Piet van Mensvoort, msc Dankwoord van het parochiebestuur aan Pater Piet van Mensvoort die op 28 oktober 2020 is overleden
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Woord van bemoediging 2 tijdens de tweede coronagolf Tweede woord ter bemoediging van bosschop De Korte tijdens de tweede coronagolf
Nieuw woord ter bemoediging van de bisschop Bemoedigend woord van de bisschop nu de tweede coronagolf ons land overspoelt.
Coronavirus
Reactie r.-k. kerk op oproep minister Grapperhaus Reactie r.-k. kerk op oproep minister Grapperhaus van maandag 5 oktober.
Logo
NorbertusBode herfst 2020 NorbertusBode herfst 2020 met als thema Heiligen en helden
Drie maal drie is negen
Vrouw en geloof, seizoen 2020 - 2021 Programma Vrouw en geloof seizoen 2020 - 2021
René Grotenhuis, Zout
Seizoen 2020 - 2021 Open gesprekskring Zout, publicatie van René Grotenhuis, is onderwerp van gesprek in het seizoen 2020 - 2021 van de Open gesprekskring., die bijeenkomt in het Open Huis.
Kaft jubileumconcert
Jubileumconcert Ad van Sleuwen Jubileumconcert b.g.v. het 50-jarig organistenjubileum van Ad van Sleuwen.
De Beekse Cantorij 2018
50 jaar De Beekse Cantorij, september 2020 Geschiedenis van 50 jaar Beekse Cantorij, september 2020
Maria van den Brûle
De Beekse Cantorij bestaat 50 jaar De Beekse Cantorij 50 jaar. Twee jubilarissen - Maria van den Brûle en Ad van Sleuwen - en een lintje voor dirigent en organist Jac Peeters
Theresia van Lisieux
Woestijndag: de weg van vertrouwen Bijeenkomst in Helvoirt over Theresia van Lisieux
Coronavirus
Coronadossier Dossier met berichtgeving over en artikelen naar aanleiding van de coronapandemie.
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Twaalfde en laatste woord ter bemoediging van de bisschop Twaalfde woord ter bemoediging van de bisschop. Het feest van de Zoete Moeder en zomer 2020
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Elfde woord ter bemoediging van bisschop De Korte Elfde woord ter bemoediging in coronatijd; over de mensenvissers Petrus en Paulus en over verbinden.
bezoek_biscchop_de_korte_juli_2016
Tiende woord ter bemoediging van bisschop De korte Tiende woord ter bemoediging van bisschop De Korte - Brood van het leven - Sacramentsdag 2020
Coronavirus
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter Vanaf tweede pinksterdag, 1 mei, zijn er weer vieringen met gelovigen in de Petruskerk en de Willibrorduskerk. Parochianen dienen zich hiervoor van te voren aan te melden bij het parochiecentrum
Logo bisschoppenconferentie
Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen Brief van de Nederlandse bisschoppen met een terugblik op de coronaperiode voor zover die achter ons ligt, nu we vanaf tweede pinksterdag weer in klein gezelschap de H. Mis mogen vieren.
Logo Norbertusparochie
NorbertusBode zomer 2020 NorbertusBode zomer 2020 met als thema hoop in tijden van corona.
bezoek_biscchop_de_korte_juli_2016
Achtste woord ter bemoediging van de bisschop Achtste woord ter bemoediging van bisschop De Korte: Het thuiskomen van Jezus en corona – Hemelvaart 2020
Kinderbijbel-Ik-zal-Jezus-volgen
Kidz-knop: Jezus is de weg Nieuwe bijdrage onder de Kidz-knop over Jezus, die de weg is die we moeten volgen. We moeten doen wat hij ons heeft voorgedaan.
Mariagrot Baarschot
Zevende woord ter bemoediging van bisschop De Korte Maria en de coronacrisis
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Zesde woord ter bemoediging van de bisschop Zesde woord ter bemoediging van bisschop De Korte naar aanleiding van een diakenwijding.
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Vijfde woord ter bemoediging van onze bisschop Zijn we wereldwijd onderling solidair, als de gevolgen van de coronacrisis voor de economie duidelijk worden? Alleen als we ons eigenbelang overstijgen., zegt de bisschop.
HoevindjeGod-online.nl
HoevindjeGod-online.nl Nieuw katholiek platform online, bedoeld voor wie het geloof wil verkennen of beleven.
Corona, straf van God? Woord van de bisschop GOD EN CORONA: Straf van God? Een beschouwing in het licht van kruis en opstanding.
Homepage met Kidz-knop
Informatie over de Kidz-knop Informatie over de Kidz-knop op de homepage
Logo Norbertusparochie
NorbertusBode voorjaar 2020 NorbertusBode, voorjaar 2020. Thema: Kerk en kunst
Sander kesseler
Update project Agwara: hulp aan vluchtelingen in de eigen regio Agwara, een project waarbij vrouwen en vluchtelingen in Oeganda landbouwtrainingen krijgen, is in maart 2020 goedgekeurd door de landelijke Vastenactie. Mensen uit de St.-Jozefparochie (Haaren, Moergestel, Oisterwijk) en de Norbertusparochie (de gemeente Hilvarenbeek) gaan het drie jaar op rij steunen.
Sander Kesseler
Bezoek Homa Farm Sander Kesseler Bezoek van Sander Kesseler aan Homa Farm, een door de Nederlandse ambassade opgestart project in Oeganda voor landbouwopleidingen.
Hakendover 2019
Bedevaart Hakendover Op tweede paasdag vindt voor de 116e keer de bedevaart naar Hakendover plaats.
Coronavirus
Maatregel Nederlandse bisschoppen coronavirus Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart er maatregelen genomen zijn om de verspreiding van het virus tijdens vieringen te voorkomen.
vrouw en geloof 2019-2020
Vrouw en geloof, 2019 – 2020 Vrouw en geloof, 2019 – 2020
preventiebeleid sexueel misbruik
Preventiebeleid seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag Preventiebeleid seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag
nacht vh gemis 2
Nacht van het gemis - impressie Nacht van het gemis, impressie
Nacht van het gemis in de Petruskerk
Nacht van het gemis Nacht van het gemis in de Petruskerk
Mgr. Liesen
Zondag van Gods Woord - 26 januari De paus heeft in zijn apostolische brief Aperuit illis bepaald dat elk jaar de derde zondag van de Tijd door het Jaar wordt gewijd aan de viering, de overweging en de verspreiding van Gods Woord. Mgr. Liesen van het bisdom Breda wijdt er een podcast aan.
Logo Actie Kerkbalans 2020
Actie Kerkbalans Actie Kerkbalans 2020 met artikel uit de Hilverbode
oecumene,logo
Oecumenisch avondgebed en gebedskaartje 2020, Open Huislezing Oecumenisch avondgebed, gebedskaartje 2020 en Open Huislezing
petruskerk 081118
Mededeling Oecumenische viering Mededeling Oecumenische viering
Pastoor Barberien
Sorry en Dankjewel uit Hingene Woordje van pastoor Steven Barberien uit Hingene, december 2019