Wat ons bezielt...

Dankzij de pastoor, het parochiebestuur en heel veel vrijwilligers is onze Norbertusparochie een levendige geloofsgemeenschap. Waar halen al die mensen hun inspiratie vandaan? † ††

...en wat wij doen...

Beleidsplan 2020-2021 Pastoraal deel

Beleidsplan 2020-2021 Bestuurlijk deel