Wat ons bezielt...

Dankzij de pastoor, het parochiebestuur en heel veel vrijwilligers is onze Norbertusparochie een levendige geloofsgemeenschap. Waar halen al die mensen hun inspiratie vandaan?     

...en wat wij doen...

Beleidsplan 2020-2021 Pastoraal deel

Beleidsplan 2020-2021 Bestuurlijk deel