Haghorst

Ter weerszijden van het Wilhelminakanaal, geopend in 1923, ligt de landelijk gelegen, voormalige parochie Sint-Joseph te Haghorst. Tot 1 januari 1997 behoorde deze parochie tot de gemeente Diessen. Sinds de gemeentelijke herindeling in Noord-Brabant ligt ze op het grondgebied van de gemeente Hilvarenbeek.

In de jaren twintig van de vorige eeuw was “de Haghorst”, zoals de eerste pastoor André Verstijnen in het Memoriale van de Parochie zou schrijven, “arm aan mensen en arm aan goede gronden.” Dit veranderde rond 1930, toen de ontginning van heide en bossen en een verstandig uitgevoerde ruilverkaveling de vestiging van een groot aantal boerenbedrijven mogelijk maakte. De autochtone bevolking groeide door, wat de pastoor omschreef als “eene gezonde morele ontwikkeling van een christelijk opgevatte en beleefde huwelijkswet.” Daarnaast was er instroom van elders.
In het begin van de jaren veertig van de vorige eeuw vroeg een aantal Haghorstenaren toestemming voor het stichten van een parochiefonds om in Haghorst een parochie te kunnen oprichten. Na de oorlog was de behoefte aan een parochiekerk op de Haghorst groot. De ruim vijfhonderd inwoners van de buurtschap Haghorst woonden wel erg ver van hun parochiekerk te Diessen. Meteen na afloop van de oorlog werden dan ook pogingen gedaan tot een eigen kerk te komen