Begroting 2023

Printversie

Begroting 2023  (Bedragen x €1,--) Parochie H. Norbertus

 

LASTEN

 

Persoonskosten                                                                                          

​ 131.207

Kosten regulier onderhoud kerkelijke gebouwen                                                                              

 137.745

Kosten groot onderhoud kerkelijke gebouwen – SIM subsidie                                          

 104.988

Kosten groot onderhoud begraafplaatsen

   50.000

Kosten eredienst                                                                                          

   21.400

Kosten pastoraat                                                                                       

   20.170

Verplichte en vrijwillige bijdragen                                                           

   42.100

Organisatiekosten                                                                                           

   19.435

Incidentele lasten

        175

Totale lasten

 527.220

 

 ======

 

 

BATEN

 

Baten van parochianen

 102.750

Netto baten uit bezittingen en beleggingen

 309.250

Baten van andere organisaties

        150

Netto baten uit begraafplaatsen

   46.640

Nadelig saldo

   68.430

 

 527220

 

======