Waar we voor staan

God, onze Vader, wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.

De weg van Jezus gaan, in liefde tot God en in liefde tot de medemens, vraagt van ons een voortdurende bezinning op ons denken, handelen, voelen en geloven.

De geloofsgemeenschap die wij als Sint-Norbertusparochie willen zijn, zal dus net als de heilige Norbertus het accent leggen op onderlinge liefde en eenheid, die al onze activiteiten en ons samen bidden en vieren bezielen. Ze komen vooral tot uiting in de viering van de Eucharistie, als bron en hoogtepunt van ons christelijk engagement.

De verbondenheid met mensen, in lief en leed, is immers voor onze parochiegemeenschap een opstap naar de eenheid met God, die één en al liefde is.

Alleen Gods liefde is groot genoeg om onze harten te verruimen en te openen naar een intense en diepe verbondenheid met onze medemens; om te worden tot een hartelijke, vurige en gastvrije geloofsgemeenschap, die, zoals Sint-Norbertus, leeft naar het Woord van Jezus: 

Bemin God en bemin uw naaste als uzelf!