Petrusfonds

Oprichting

Het Petrusfonds - officieel Stichting Petrusfonds Hilvarenbeek - bestaat al langer maar is officieel opgericht bij notariŽle akte op 12 oktober 2011. Dit is gebeurd in overleg met het bisdom. De stichting valt kerkrechtelijk onder de R.K. Parochie H. Norbertus te Diessen.†

Doel
Het Petrusfonds stelt zich ten doel restauratie, onderhoud en behoud van interieur en exterieur van de Petruskerk te bevorderen en hiervoor gelden te werven en te beheren.

Restauratie, onderhoud en behoud van de Petruskerk is de verantwoordelijkheid van het parochiebestuur.

De toren van de St.-Petruskerk is eigendom van de gemeente Hilvarenbeek. Die is dan ook verantwoordelijk voor het behoud van de toren.†

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Administrateur van de stichting is de heer J. van Velthoven.

Het bestuur wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door het parochiebestuur en legt daaraan ook financiŽle verantwoording af.

De stichting wordt geheel door vrijwilligers gerund, die daarvoor geen salaris en/of een andere beloning ontvangen.

Fondsenwerving

Vindt u het belangrijk dat de Petruskerk als cultureel erfgoed behouden blijft? Dan stellen we u graag in de gelegenheid daaraan financieel bij te dragen. Voor uw donatie heeft u de volgende gegevens nodig:

Giften zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).

Ook voor het onderhoud van de St.-Willibrorduskerk in Diessen bestaat een fonds: ĎStichting Behoud Sint-Willibrorduskerk Diessení.

Naast uw bijdrage aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans, bestemd voor het parochiewerk, kunt u ook financieel bijdragen om het fraaie kerkgebouw als cultureel erfgoed en beeldbepalend gebouw voor Hilvarenbeek in goede staat te behouden en door te geven aan komende generaties. Om dat te bereiken is onderhoud aan en in het kerkgebouw noodzakelijk.

Ook deze bijdrage beschouwen wij als een Ďkerkbijdrageí in de meest letterlijke zin van het woord.
Wij geven u de garantie dat uw gift alleen wordt gebruikt voor onderhoud en restauratie van het gebouw en het interieur.

(Restauratie-)projecten

Met de ontvangen subsidies, giften en donaties konden we in de afgelopen jaren diverse beheer- en restauratiewerkzaamheden aan ons kerkgebouw uitvoeren.

Dat alles was mogelijk dankzij subsidies, maar vooral met steun van de Stichting Petrusfonds Hilvarenbeek. Wij zijn er u dankbaar voor.

Toekomst

Onze aandacht blijft zich de komende jaren vooral richten op de daken van het kerkgebouw. Om lekkages te voorkomen moeten de leien op enkele daken worden vervangen.

††

Jaarcijfers 2017

Jaarcijfers 2016

Jaarcijfers 2015

Jaarcijfers 2014