Begroting 2024

Begroting 2024 ( Bedragen x €1,--) Parochie H. Norbertus


LASTEN

Persoonskosten                                                                                       139.862
Kosten regulier onderhoud kerkelijke gebouwen                           147.395
Kosten groot onderhoud kerkelijke gebouwen – SIM subsidie     122.988
Kosten groot onderhoud beleggingspanden                                         2.500
Kosten groot onderhoud begraafplaatsen                                           50.000
Kosten eredienst                                                                                       21.400
Kosten pastoraat                                                                                       20.575
Verplichte en vrijwillige bijdragen                                                       41.120
Organisatiekosten                                                                                     19.200
Incidentele lasten                                                                                           225

Totale lasten                                                                                             565.265
                                                                                                                     ======


BATEN

Baten van parochianen                                                                            97.700
Netto baten uit bezittingen en beleggingen                                       320.150
Baten van andere organisaties                                                                     925
Netto baten uit begraafplaatsen                                                              48.045
Nadelig saldo                                                                                               98.445

                                                                                                                      565.265
                                                                                                                      ======