Open gesprekskring

De Open gesprekskring is een gespreksgroep in oecumenisch verband. Een nieuwe gesprekscyclus start in september of oktober en de laatste bijeenkomst is in april. Parochianen van de Norbertusparochie, leden van de Andreasgemeente en van andere protestantse geloofsgemeenschappen treffen elkaar in deze periode één keer in de zes tot acht weken. 

Onderwerp van gesprek zijn publicaties op theologisch gebied van een grote verscheidenheid aan auteurs, onder wie Harry Kuitert, Cees den Heijer, Roger Lenaers, Stephan de Jong, Carel ter Linden, paus Franciscus, Marcus Borg, Tomáš Halík en Hans Achterhuis/Maarten van Buuren. Er wordt met respect voor ieders achtergrond en mening van gedachten gewisseld. De afspraak is dat wat ter tafel komt, binnenskamers blijft. Dat maakt een openhartig gesprek mogelijk.

 Seizoen 2023 - 2024