Coronamaatregelen kerk versoepeld per 26 januari

De bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de R.-K.. Kerk met ingang van 26 januari te versoepelen. De grootte van het kerkgebouw bepaalt het maximaal toegestane aantal aanwezigen bij vieringen. De anderhalvemeter-norm blijft daarbij de maatstaf.

Reserveren blijft verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht worden door meer personen dan de anderhalvemetercapaciteit van het kerkgebouw toelaat. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering wordt nog dringend afgeraden.

Behalve vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen, ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.

Basismaatregelen
* thuisblijven bij klachten;
* anderhalve meter afstand;
* de hygiëneregels volgen;
* goed ventileren;
* een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes. 

Zingen
Samenzang is toegestaan. Koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. 

Voor het volledige bericht van de bisschoppen klik hier