Gesprekskringen

Een gesprekskring is uitermate geschikt voor wie inspiratie en bemoediging zoekt voor zijn geloofsleven, of de Bijbel beter wil leren kennen.

In de Norbertusparochie kan men zich aansluiten bij enkele enthousiaste gespreksgroepen, waaronder twee in oecumenisch verband.