Synodaal proces: oproep bisschop en vragenlijst

Bisschop De Korte nodigt iedereen uit mee te praten over de toekomst van de katholieke geloofsgemeenschap. Hoe kunnen wij als parochianen samen ons geloof beleven en onze kerk vernieuwen? 

Paus Franciscus gaf op 9 oktober 2021 aan dat hij graag wil dat alle gedoopten meedoen met het synodale proces, ook zij die niet langer deelnemen aan het kerkelijk leven, en alle mensen van goede wil. 

Voor meer informatie klik hier.

Oproep bisschop De Korte

Vragenlijst parochie
In de Norbertusparochie is een vragenlijst samengesteld die u hieronder kunt downloaden. U vindt deze ook achter in de kerken.

Vragenlijst synodaal proces Norbertusparochie

Inleveren formulier
Vriendelijk verzoek het ingevulde formulier voor 16 april a.s. in te leveren

* in Diessen bij het secretariaat, in de brievenbus van de pastorie of van de kerk;
* in Hilvarenbeek in de brievenbus bij de Mariakapel of op donderdagochtend tussen 10.00 tot 12.00 uur in het parochiezaaltje van de kerk.

Speciale weblink voor ophalen visies en meningen
Om het iedereen mogelijk te maken deel te nemen, hebben onderzoekers van de Erasmus Universiteit, in opdracht van het bisdom van ’s-Hertogenbosch, een weblink gelanceerd waarmee de uitkomsten van de gesprekken kunnen worden gedeeld.