Samenwijs Esbeek in kerk financieel haalbaar

Op verzoek van de CoŲperatie Esbeek en met medewerking van de R.K. Parochie H. Norbertus heeft Stichting BOEi onderzocht of het haalbaar is Samenwijs Accommodatie Esbeek (basisschool, kinderopvang en peuterspeelzaal) onder te brengen in de voormalige kerk. De voorlopige uitkomsten zijn positief.
Voor de leefbaarheid in Esbeek is het erg belangrijk dat dit project slaagt. Voor er verdere stappen komen, zal het financiŽle plaatje nog gepreciseerd moeten worden.

Partijen
De direct betrokken partijen zijn parochie H. Norbertus als eigenaar van de kerk (ondersteund door MV Vastgoedadvies); de gemeente Hilvarenbeek, verantwoordelijk voor de financiering van het onderwijs; de onderwijspartijen Stichting de Oude Vrijheid als bestuurder van basisschool de Wingerd, Peuterspeelzaal de Debberkes en kinderopvang Klik; Stichting BOEi als onderzoeker van het kerkgebouw; de CoŲperatie Esbeek als vertegenwoordiger van de Esbeekse gemeenschap. Op 2 februari jl. heeft BOEi het haalbaarheidsonderzoek aan de betrokken partijen gepresenteerd.

Conclusie
De conclusie na dit overleg is dat alle partijen de intentie hebben het project te laten slagen. In 2017 zou dan de nieuwe Samenwijs Accommodatie in de Esbeekse kerk gerealiseerd kunnen worden. Voor het zover is, moet er nog wel een aantal financiŽle hobbels genomen worden. De verwachting is dat deze binnen een maand in kaart gebracht zijn. Daarna zullen partijen de interne besluitvorming moeten opstarten.

Voorjaarsnota† 2016
Met alle partijen is afgesproken dat er wordt gewerkt aan een financieel plan dat onderdeel wordt van de Voorjaarsnota 2016 van de gemeente Hilvarenbeek. Deze Voorjaarsnota is de basis voor de gemeentebegroting 2017 en wordt in juni a.s. behandeld in de gemeenteraad.†

Ontwerp kerk Esbeek als Samenwijs Accommodatie