Kerstcollecte 2016 voor Congo


Congo is een van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. De zusters van onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart zetten zich in voor de bevolking.

Kerk in Nood heeft de zusters Ä 80.000,- toegezegd voor de bouw van een nieuw centrum voor wezen en zieken in Mbandaka, in het noordwesten van het land.

Met uw bijdrage aan de kerstcollecte helpt u de zusters hun goede werk uit te breiden.


Rechtstreeks doneren

Hartelijk dank!

Chaotisch Congo
Door geweld en gewapende conflicten is Congo vervallen tot chaos. Aan bijna alles is gebrek.
Onveiligheid en instabiliteit in de politiek hebben de bevolking in ongeziene armoede gebracht.

Veel ouders zien geen kans meer zelf voor hun kinderen te zorgen. Die worden in de steek gelaten of gewoon het huis uit gezet. Jongens ontsporen en vallen in handen van criminele bendes; meisjes worden tot prostitutie gedwongen en raken zwanger. Bij gebrek aan scholing kunnen zij niet in hun onderhoud voorzien en hun kinderen niets te eten geven. Wat rest is de prostitutie

Zorg verleend door de zusters
De zusters van O.L. Vrouw van het Heilig Hart nemen de zorg voor deze hulpzoekenden op zich in vier centra, verspreid over het land. Zij helpen straatkinderen en wezen en leren tienermoeders breien en naaien, zodat zij in hun onderhoud kunnen voorzien. Ook geven ze basisonderricht in lezen en schrijven. Verder zorgen ze voor ouderen en regelen ze dat mensen met lepra opgenomen worden in speciale centra. Ze voorzien in verloskundige hulp voor zwangere vrouwen. Bovendien nemen ze zieken die geen toegang hebben tot medische zorg, onder hun hoede. In parochies helpen ze de priesters met het geven van godsdienstonderricht.