Luisteren, een instrument dat bevrijdt

Iedere christen en iedere gemeenschap heeft tot taak een instrument van God te zijn als het gaat om de bevrijding en de ontwikkeling van de armen. Dan pas kunnen ze volledig in de samenleving integreren.

Dit veronderstelt dat wij open en aandachtig naar de noodkreet van de arme luisteren en er gevolg aan geven. Je hoeft alleen maar de Schrift te lezen om te ontdekken hoe de goede Vader bereid is te luisteren naar de kreten van de armen:

Hij is bezorgd om hun noden:

Als we geen oor hebben voor deze noodkreet, terwijl we de instrumenten van God zijn om naar de armen te luisteren, voldoen we niet aan de wil van de Vader en zijn heilsplan, want als de arme

En het gebrek aan solidariteit tegenover hen die in nood zijn, tast onmiddellijk onze relatie met God aan.

De oude vraag komt steeds terug:

Denken we ook aan de apostel Jakobus, die heel radicaal het beeld van de noodkreet van de verdrukten herhaalde:

Uit: Paus Franciscus, De vreugde van het Evangelie, par. 187, LICAB, Brussel 2014