Gerdy Klerks neemt afscheid

Op woensdag 17 februari, tijdens de laatste bijeenkomst van het seizoen 2015-2016,†heeft Gerdy Klerks afscheid genomen als coŲrdinator van de gespreksgroep 'Vrouw en geloof'. Nu ze 70 wordt, vindt ze dat de tijd gekomen is het stokje door te geven.

Dominee Annemarie Hagoort overhandigde aan Gerdy, mede namens de deelneemsters, enkele blijken van dankbaarheid en waardering: een liber amicorum en een bloemetje. Met beide was ze zichtbaar verguld.

Bijna vijfentwintig jaar was Gerdy in organisatorisch opzicht de spil van deze ontmoetingen. Zij zorgde voor de administratie, voor koffie en thee, de aankleding van de ruimte in het 'Open Huis' enz. †
Jacqueline de Wit neemt in het najaar deze taken van haar over.